DUCH SVATÝ A SKUTEČNOST - Nedostupná

€2,00
Obsah: 

Křesťanský život zdánlivě zahrnuje mnoho vnějších věcí jako jsou křest, lámání chleba, uctívání, chvála, modlitba, odpuštění, pokora a láska jeden k druhému. Proto je snadné zaměřit se na tyto věci, ale přitom míjet duchovní skutečnost, která je za nimi. Touto skutečností je Duch Svatý. Bez ohledu na to, jak věrně všechny tyto věci praktikujeme, mimo Ducha Svatého, který je Duchem skutečnosti, jsou pouhým vnějším jednáním, kterému schází jakýkoliv opravdový vnitřní duchovní obsah.

V knize Duch Svatý a skutečnost Watchman Nee hovoří o potřebě věřících pokročit od vnějších praktik k opravdovému duchovnímu životu, jenž je soustředěn na poznávání a zakoušení Ducha Svatého. Duch aktivně působí, aby se nám zjevoval a kázní nás, abychom byli uvedeni do veškeré duchovní skutečnosti. Watchman Nee uzavírá střízlivým slovem varování před nebezpečím sebeklamu, co se týče našeho pravého stavu před Pánem.

Katalóg: 
Cena €2,00
Hmotnosť: 0.09 kg
Tagy: