Strom života Genezis Knihy Lekcií

Trojjediný Boh a osoba a dielo Krista

V tejto knihe lekcií spoznáme, čím je zachraňujúci Boh a ako uskutočňuje túto úžasnú spásu. Náš Boh nie je jednoducho Boh, On je Trojjediný alebo „Tri-jeden“ Boh. Je jeden, a predsa je Otec, Syn a Svätý Duch. Ide o najväčšie tajomstvo vo vesmíre, ktoré miatlo a trápilo kresťanov mnoho storočí.

Poznať a prežívať Božský, večný život

Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Nájdenie Krista prostredníctvom živej hviezdy

Milujeme Slovo, avšak nie vo forme mŕtvej litery. Milujeme Slovo tak, že naň hľadíme, kým niečo v našich srdciach nesvitne a nevzíde - nie poznanie, nie napísaný zákon, ale úsvit, východ žiariacej hviezdy. Dnes je len jedna cesta, ako môžeme nájsť Krista, a tou je uvidieť živú hviezdu. Aleluja!

Obrázok
Obrázok