ŠTÚDIUM ŽIVOTA V GENEZIS II.

€8,00
Obsah: 

Satan začal pôsobiť v Genezis 3 a vyvrhnutý bude v Zjavení 20. Satan sa ukázal hneď po prvých dvoch kapitolách Genezis, a v čase opísanom pred dvoma poslednými kapitolami Zjavenia bude vyvrhnutý. V celej Biblii sú teda len štyri kapitoly, kde nenachádzame žiadne stopy škodlivého nepriateľa. Okrem týchto štyroch kapitol pošpinil všetky obdobia a miesta. Jedine Genezis 1 a 2 a Zjavenie 21 a 22 sú zbavené od Satanovej nákazy. Medzi Genezis 2 a Zjavením 21 vidíme všemožné aktivity ľstivého hada. Povšimli ste si niekedy, že sa Satan objavil hneď po prvých dvoch kapitolách Genezis a že bude pred poslednými dvoma kapitolami hodený do ohnivého jazera?

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.35 kg