ŠTÚDIUM ŽIVOTA V KNIHE ZACHARIÁŠ

€7,00
Obsah: 

Ústredná myšlienka Zachariášovho proroctva spočíva v tom, že Hospodin pamätá na Svoj trpiaci ľud a spolucíti s ním v ich utrpení, spôsobenom prehnanou reakciou národov na Jeho trest nad nimi. Kvôli ich utrpeniu, spôsobenom Jeho trestom, Boh poslal Krista ako Svojho Anjela, aby bol s nimi a prešiel s nimi ich zajatím, a dokonal skvelé vykúpenie pre ich spasenie. Medzitým Hospodin tiež vzbudil „kováča,“ aby sa porátal s národmi, ktoré reagovali prehnane. Tiež vyslovil srdečné slovo útechy a zasľúbenia prostredníctvom Zachariáša, proroka obnovenia, keď povedal, že privedie rozptýlený Izrael späť do ich vlastnej zeme s očakávaním času obnovenia a zdaru.“ 

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A5, 86 strán, ISBN 978-0-7363-6617-5

Cena €7,00
Hmotnosť: 0.3 kg