AUTORITA A PODŘÍZENOST

€5,60
Obsah: 

Náš Bůh je Bůh řádu a Buh, který má své božské uspořádání. Přeje si, aby hlavou všech věcí byl Kristus (Ef 1,10). Protože však lidstvo padlo, staví se vzpoura a chaos v Božím stvoření proti Boží vůli. Podle božského uspořádání Boha má znovuustanovení pořádku ve vesmíru své těžiště ve vztahu mezi Kristem, Hlavou, a církví, jeho Tělem. Kristus byl dán za hlavu nade vším církvi (Ef 1,22), a živé uskutečňování autority a podřízenosti v Těle Kristovi je ústředním momentem pro vykonávání Boží vůle. V knize Autorita a podřízenost uvádí Watchman Nee mnoho užitečných principu a příkladů z celého svatého Písma vztahujících se k správnému uskutečňování autority i podřízenosti podle božského života v Těle Kristovi.

Katalóg: 
Cena €5,60
Hmotnosť: 0.25 kg
Tagy: