BIBLIA

€9,00
Obsah: 

V tejto knihe sa budeme učiť o Biblii. Biblia je zdrojom bohatých právd, ktoré sú opísané v prvých piatich knihách lekcií. Najprv uvidíme Božiu múdrosť a zvrchovanosť, ktorá stála za napísaním Biblie približne štyridsiatimi zbožnými mužmi a jej zachovaním počas tisícov rokov, aby sme aj dnes mali z nej úžitok. Na základe toho usudzujeme, že práve vďaka Bohu a dielu Ducha Svätého dokázalo tak veľa ľudí za dlhší časový úsek napísať jednu knihu s ústrednou témou, úvodom, rozvojom a jej záverom.

Druhá časť knihy sa zaoberá kľúčovými témami Biblie – Bohom, Kristom, Duchom Svätým, Kristovým krížom, človekom, spásou, večným životom, veriacimi, cirkvou, kráľovstvom, Novým Jeruzalemom, zmluvami, dispenzačnými obdobiami a Satanom. Kľúčové témy môžeme prirovnať k hlavným uliciam veľkého mesta. Po oboznámení sa s hlavnými ulicami sa dokážeme potom jednoduchšie pohybovať po meste. Preto je pre nás užitočné poznať kľúčové témy Biblie. Tieto znalosti nám umožnia rozlišovať tie pravdy, ktoré sú v Biblii obsiahnuté.

Nasledujúca časť knihy hovorí o samotných knihách Biblie. Poskytuje nám všeobecný prehľad o každej knihe – autor(i), miesto a čas vzniku. Rozoberá sa tu tiež téma, pozadie, hlavná myšlienka, všeobecný náčrt a časti kníh. V tejto sekcii sa zreteľne uvádzajú myšlienky, o čom každá knihe je. Mali by ste sa odvolať na túto sekciu predtým, ako začnete čítať ľubovoľnú knihu Biblie, rovnako počas jej čítania a aj keď skončíte čítanie. Takto pochopíte Bibliu oveľa lepšie.

Posledná časť knihy sa zaoberá naším postojom. Keď si uvedomíme, o čom vlastne Biblia je, dychtivo ju zhltneme. Biblia spolu so svetlom, ktoré máme v Pánovej obnove, tvorí nahromadené Božie zjavenie a skúseností ľudí za posledných šesťtisíc rokov. Za počiatok Biblie považujeme prehovorené zjavenie od Boha, ktoré takto pretrvalo 2 500 rokov. Toto zjavenie sa potom zaznamenávalo v priebehu 1 600 rokov. A napokon sa dostávame k interpretácii zjavenia, ktoré sa zatiaľ uskutočnilo za 1 900 rokov. V priebehu tohto dlhého procesu milióny ľudí za to obetovali svoje životy. To, čo dnes držíme v rukách, je overené a drahocenné. Musíme veriť, poznať a aplikovať biblické pravdy tak, že budeme Bibliu čítať, prečítame si ju s modlitbou, budeme slovo študovať, učiť sa ho naspamäť, prehovárať a spievať slovo denne od rána až do večera. Takýmto spôsobom sa zostavíme pravdou a pričiníme sa o vyprodukovanie nových údov kvôli vybudovaniu Tela Kristovho.

Katalóg: 
Cena €9,00
Hmotnosť: 0.4 kg