BOH ABRAHÁMOV, IZÁKOV A JÁKOBOV

€5,20
Obsah: 

Život kresťana je založený na nemenných Božích zasľúbeniach, radosti z toho, čo pre nás Boh pripravil v Kristu a na premene, ktorá je výsledkom láskyplného vedenia Ducha svätého. V knihe Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Watchman Nee používa skúsenosti a život starozákonných patriarchov ako alegóriu plnej kresťanskej skúsenosti. Od momentu, kedy vierou reagujeme na Božie zasľúbenie, až do chvíle, kedy sa skutočne stávame Božími synmi, musíme prejsť rovnakými zážitkami ako Abrahám, Izák a Jakob. Rovnako ako Abrahám, sme aj my dostali zasľúbenie Božieho dedičstva. Rovnako ako Izák, sa aj my môžeme radovať z toho, čo pre nás Boh pripravil vo svojom Synovi. Rovnako ako Jakob musíme aj my prežiť výchovu Duchom svätým k rastu a premene.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.23 kg
Tagy: