BOŽÍ VÍŤEZOVÉ

€5,20
Obsah: 

V letech 1928 až 1934 uspořádal Watchman Nee čtyři konference vítězů. Kniha Boží vítězové je záznamem z třetí z těchto konferencí. Boží vítězové jsou ti věřící, kteří jsou ochotni překonávat každou situaci duchovního úpadku a následovat Beránka, kamkoli jde. Záznam z této konference je zachován především díky osnovám z poselství, ručně psaným poznámkám a několika redigovaným poselstvím. Biblické zjevení odhalené na Třetí konferenci vítězů se stalo v mnoha ohledech základem pravdy pro následnou službu Watchmana Nee. Konkrétně hovořil o tom, že Kristus má první místo v Božím plánu, ve stvoření, ve vykoupení a v životě a zkušenosti křesťanů. Ve své zkušenosti zakoušíme jak sladké potěšení, tak utrpení s tím, jak Kristus získává výsadní postavení při našem růstu a dospívání v něm. S tím, jak rosteme, bude naše dílo také zkoumáno a zkoušeno, dokud nebude schopno sloužit Kristu sladkou službou lásky. A v naší službě projde každý mělký aspekt duchovnosti křížem, aby náš způsob života mohl být hluboce zakořeněn v Kristu. Božím úmyslem je, aby každý křesťan byl vítězem, který klade Krista na první místo, který mu slouží čistým způsobem a který je mu naprosto oddán. Kniha Boží vítězové se jasně obrací s touto výzvou k údům Těla Kristova.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.21 kg
Tagy: