Mládež

€8,00
Obsah: 

Cirkev patrí k najdôležitejším a zároveň najviac nesprávne pochopeným záležitostiam vo Svätom Písme. Mnohí ľudia pravdepodobne poznajú Krista ako Spasiteľa. Niektorí azda prežívajú Krista vo svojom dennom živote. Len veľmi málo ľudí však pozná, že cirkev je Telo, rozšírenie a zväčšenie Krista. Boli sme spasení práve kvôli cirkvi. Udeľovanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, je na vyprodukovanie cirkvi. Naše skúsenosti života a rast v živote nám neslúžia na našu duchovnosť, ale na vybudovanie cirkvi. Boh, človek a vesmír tu sú práve kvôli cirkvi.

Potrebujeme uvidieť víziu cirkvi a spôsob, akým sa buduje. Pokiaľ  spoznáme túto víziu, budeme vždy v praktickom vyjadrení cirkvi, aby sa mohla budovať cirkev. Keď uvidíme túto víziu, nikdy neopustíme cirkev v dôsledku toho, že nás mnohé veci vo svete vyrušujú alebo vidíme „problémy“ v cirkvi. Budeme sa modliť, aby sme zostávali v duchu a umožnili Kristovmu Slovu v nás bohato prebývať, aby nás Pán mohol použiť na vybudovanie cirkvi. Nech nám Pán všetkým udelí takúto víziu.

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.4 kg
Tagy: 
€4,20
Obsah: 

Trojjediný Boh a osoba a dielo Krista

V predchádzajúcej knihe lekcií o Božej úplnej spáse sme spoznali nádhernú spásu, ktorú pre nás uskutočnil Boh. Dúfame, že na vás veľmi zapôsobilo, akú úžasnú spásu máme. Veríme, že jediné, čo môže urobiť každý, kto to skutočne uvidí, je uveriť a prijať Pána Ježiša. Chvála Pánovi za Jeho úplnú spásu!

V tejto knihe lekcií spoznáme, čím je zachraňujúci Boh a ako uskutočňuje túto úžasnú spásu. Náš Boh nie je jednoducho Boh, On je Trojjediný alebo „Tri-jeden“ Boh. Je jeden, a predsa je Otec, Syn a Svätý Duch. Ide o najväčšie tajomstvo vo vesmíre, ktoré miatlo a trápilo kresťanov mnoho storočí.

 

Katalóg: 
Cena €4,20
Hmotnosť: 0.3 kg
€5,50
Obsah: 

V predchádzajúcich knihách lekcií sme sa zaoberali Božou úplnou spásou, Trojjediným Bohom a Osobou a dielom Krista a dvoma Duchmi – božským Duchom a naším ľudským duchom. Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Náš Trojjediný Boh je Boh života, ktorý sa chce do nás udeľovať v Osobe Krista ako nášho života. Vzťah medzi Duchom Svätým a naším ľudským duchom je celkom založený na živote a pochádza zo života. Z toho dôvodu je život dôležitý v Božej ekonómii. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,50
Obsah: 

V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“, jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ Opäť prvá zmienka o „Duchu“ je s veľkým písmenom a druhá nie. Bohu, ktorý je Duch, sa musíme klaňať v našom ľudskom duchu. List Rimanom 8:16 tiež potvrdzuje existenciu dvoch duchov: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.“ Zámeno „náš“ jednoznačne označuje nášho ľudského ducha a odstraňuje akýkoľvek dôvod na pochybnosti o skutočnosti božského Ducha ako aj ľudského ducha.

Mnohí, aj napriek tomu, že sú kresťanmi už veľa rokov, dvoch duchov v týchto veršoch nikdy neuzreli. A pritom ide o základnú pravdu týkajúcu sa Boha, Jeho úmyslu a našej kresťanskej skúsenosti.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€4,20
Obsah: 

Počas dejín sa mnohí kresťania vydali štúdiu Božieho Slova. Pán vždy požehnával tých, ktorí vychutnávali bohatstvá obsiahnuté v Biblii a zdieľali sa s nimi s ostatnými. Kresťania musia milovať Božie Slovo a neustále hľadať poznanie pravdy, ktoré toto Slovo obsahuje. Čím viac bodov pravdy vidíme, tým viac sme schopní zakúšať Pána.

Čo znamená Božia plná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Táto kniha, ktorá je jednou z niekoľkých kníh lekcií pôvodne určených na vyučovanie právd počas Letných škôl pravdy pre mládež, odpovie na všetky tieto otázky.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 107 strán, ISBN 978-0-7363-7129-2

Katalóg: 
Cena €4,20
Tagy: