ČTENÍ SLOVA MODLITBOU

Když se narodí dítě, jeho nejbezprostřednější potřebou je výživa v podobě mléka. Bez výživy kojenec nejenže správně neporoste, ale brzy také zeslábne a nakonec zemře. Když jsme spaseni aObrázok znovuzrozeni, naší bezprostřední potřebou je také naučit se přijímat Pána jako své duchovní mléko a výživu. Bez této duchovní výživy také nebudeme moci správně růst a zakrátko budeme duchovně mrtvi.

V Evangeliích hovoří Pán Ježíš o sobě jako o hostině, na níž máme pít a jíst. V Janovi 4 říká, že je živá voda, kterou máme pít. V Janovi 6 se přirovnává k chlebu života, který máme jíst. Bible dále v 1. listu Korintským 12 uvádí, že "všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít". Pijeme jej, jíme jej, a tudíž jej vychutnáváme a přijímáme jako duchovní výživu. Musíme Pána chválit, protože nám Ježíš Kristus dal sám sebe jako hostinu, uspokojil tak všechny naše potřeby a je naším zaopatřením. Všichni víme, že jeho jméno je velký JÁ JSEM, což znamená JÁ JSEM vším, co můj lid potřebuje.

 

BOŽÍ SLOVO JE NAŠÍM POKRMEM

První list Petrův 2,2-3 je velmi důležitá pasáž: "Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste v něm vyrostli k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý." Tyto verše jsou pro nás důležité proto, že nám jasně říkají, jak máme okoušet Pána: pít "nefalšované (pravé) mléko Božího Slova" Chceme-li okusit Krista, musíme do sebe přijmout mléko slova. Tehdy budeme živeni pro duchovní růst. Chvála Pánu, Bible říká okusili! Neříká, že známe ten či jiný Pánův aspekt, ale že Pána okoušíme. Když pijeme mléko Slova, vlastně tím okoušíme Pána. Pána tedy okoušíme prostě tím, že pijeme mléko Slova. Slovo není určeno jen k tomu, abychom je studovali a učili se mu, ale mnohem spíše k tomu, abychom je okoušeli. Pán vyživuje své Tělo svým Slovem. Toužíme-li vychutnávat Pána a být Pánem živeni, musíme Pána okoušet skrze Slovo.

Ovšem podle představ, které má většina z nás, je Bible jakási nauka, kniha plná doktrín. Proto k Slovu přistupujeme s úmyslem něčemu porozumět a něco se dozvědět. Jak velkou část Slova jsme za celý svůj křesťanský život jsme pozřeli jako pokrm pro svého ducha? Většinou musíme poctivě přiznat, že jen velmi malý kousek. K Bibli nesmíme přistupovat jen s tím, abychom se něco naučili či abychom něco pochopili. Bible není strom poznání; je to strom života! Přijímáme-li Boží Slovo jako strom poznání, pak Bibli užíváme nesprávně, protože 2. list Korintským 3,6 říká, že litera zabíjí. Bibli nikdy nesmíme chápat jako knihu litery, ale jako knihu života.

 

© 2000 Living Stream Ministry
Prvé vydanie -- august 2000

 

Prejdite do: 
Tagy: