DARUJTE 2%

Vážení čitatelia, milí priatelia!

V roku 2022 sme sa stali prijímateľmi 2%. Aj takouto cestou máte teraz možnosť podporiť nás pri propagácii literatúry, organizovaní seminárov a konferencií a ďalších našich aktivitách. Za akúkoľvek vašu podporu sme vám už teraz vďační.

Ďakujeme!


Údaje o prijímateľovi 2%

Obchodné meno (názov): Prúd
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36076589
Sídlo: Špieszova 5, 841 04 Bratislava


Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Postup pre právnické osoby