DUCHOVNÍ ČLOVĚK I.

€6,70
Obsah: 

Už viac ako sedemdesiat rokov pomáhajú veriacim klasické spisy Watchmana Nee o duchovnom raste dosahovať pokrok v nasledovaní a získavanie Krista. Pomáhajú predovsetkým tým, že ukazujú, ako majú veriaci Pánovi dovoliť, aby ich plne získal. Pred prvým vydaním v roku 1928 napísal Watchman Nee o svojom poverení ao svojom želaní pre čitateľa knihy Duchovný človek: "Najviac skľučujúca skúseností veriacich je, že v snahe o pokrok na duchovnej chodníku nenachádzajú správnu cestu. Tápu teda v temnote, občas s nádejou, občas zúfalí, rok za rokom váhavo prešľapujú na križovatke a nevedia, koho sa opýtať, ako ďalej. Autor tejto knihy bol jedným z nich. Preto kniha kladie dôraz na jasné vedenie po správnej ceste. Každá kapitola tejto knihy je zameraná na to, aby viedla veriacich správnym smerom. Preto teda všetci, ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha, môžu postupovať krok za krokom. Takmer každá kapitola začína z pohľadu hriešnika a pokračuje postupne až k vrcholu duchovného života. "

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: