JAK STUDOVAT BIBLI

€5,20
Obsah: 

Biblia je inšpirované Božie Slovo, a mal by ju študovať každý veriaci, aby poznal nesmierne bohatý obsah Božieho zaopatrenia. Keď Boh prehovára, robí to skrze Svoje ustanovené Slovo. Preto musíme Bibliu študovať správnym spôsobom, aby mohlo Božie Slovo bohato prebývať v našom srdci. Aby sme mohli študovať Bibliu, musíme k tomu najskôr získať spôsobilosť tým, že absolvujeme potrebné duchovné vyučovanie pod Pánovým vedením. Musíme tiež používať správne metódy. O tom, ako študovať Bibliu, bolo vydaných veľa dobrých kníh, ale väčšinou z nich sa venuje iba metódami štúdia Biblie; nevenuje dostatočnú pozornosť človekovi, ktorý Bibliu študuje. Avšak aj s použitím správnych metód môžeme študovaním Biblie získať veľmi málo, ak pri tom nie je naša osoba spôsobilá pred Pánom.

V cykle posolstiev prednesených svojim spolupracovníkom v rokoch 1948 a 1949 podáva Watcham Nee vyvážený pohľad na štúdium Biblie. Okrem toho, že dáva praktický návod pre objavenie bohatstva Božieho Slova, snaží sa v rovnakej miere vysvetliť, že tí ktorí študujú Bibliu, musia byť pred Bohom spôsobilí. Až potom môžu zo Svätého Slova prijať svetlo a zjavenie

Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg