KRISTUS JE VŠEMI DUCHOVNÍMI VĚCMI

€3,70
Obsah: 

KRISTUS JE VŠEMI DUCHOVNÍMI VĚCMI

Křesťanský život není soustředěn na získávání věcí, dokonce ani na získávání duchovních věcí, ale na získávání Krista. Podle Božího přání a plánu je nám Pán Ježíš Kristus určen, aby byl všemi duchovními věcmi. Dotkne-li se věřící Krista, dotkne se reality všech duchovních věcí, a získá-li věřící Krista, získá všechno, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Bez vize Krista, který v sobě zahrnuje vše, může dokonce i nejupřímnější hledání Boha sklouznout k pouhé snaze najít správné učení, získat dobré vlastnosti a dosáhnout duchovního růstu. To všechno se totiž se může dít mimo Krista, který je cesta, pravda a realita. Kniha Kristus jsou veškeré duchovní věci uvádí pět kázání Watchmana Nee, která jsou jádrem jeho služby jejichž cílem je potvrdit prvenství Krista v Bibli i ve zkušenosti věřícího.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: