LÁMANIE VONKAJŠIEHO ČLOVEKA A OSLOBODZOVANIE DUCHA

€5,50
Obsah: 

Každý kresťan, ktorý uveril a prijal Krista má túžbu v ňom aj rásť. Najväčšou prekážkou v živote človeka k prežívaniu tohto rastu však nie sú vonkajšie okolnosti a ani ťažobu prostredia. Je to myseľ, ktorá potrebuje obnoviť, vôľa, ochotná podvoliť sa Bohu a emócie, ktoré potrebujú ustálenosť. V lámaní vonkajšieho človeka a oslobodzovaní ducha Watchman Nee predstavuje jasný obraz potreby lámania vonkajšieho človeka, aby mohol život Krista v našom duchu prúdiť ako pramene živej vody, ktoré by občerstvovali a budovali Boží ľud. V novom a revidovanom preklade tejto duchovnej klasiky Watchman Nee ponúka kľúčový pohľad na Biblické zjavenie o nevyhnutnosti oddelenia nášho ducha od našej duše.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.17 kg
Tagy: