NEBESKÁ VIZE

€3,50
Obsah: 

V skutkoch 26:19, apoštol Pavol povedal: „Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu.“ Zámerom tejto knihy je poukázať na šesť vízií: víziu Krista, víziu cirkvi, Víziu Tela Kristovho, víziu nášho „ja“, víziu sveta a víziu zasvätenia. 

Pavlov príbeh je rozdelený na dve časti: pred spasením a po spasení. Obe časti ukazujú človeka, ktorý slúži Bohu. Keď si pozorne prečítame Nový zákon, uvedomíme si, že Pavol naplno slúžil Bohu už pred svojím spasením. Medzi Pavlovou službou pred a po spasení je však obrovský rozdiel.

Jazyk: CZ, Lepená väzba A5, 60 str wounds, ISBN 978-0-7363-7183-4 

Katalóg: 
Cena €3,50
Hmotnosť: 0.2 kg