OTÁZKY K EVANGELIU

€6,00
Obsah: 

Ak bráníme a dosvečujeme evanjelium, je veľmi nutné, aby sme správne a výstižne odpovedali každému, kto sa pýta po poznaní nadeje, ktorú v sebe chováme. Odpovede na otázky týkajíce se evanjelia musia vyrastať z koreňov pevne zapustených v pravde a ústa, ktoré ich prehovárajú, musia hovoriť vo viere. V roku 1934 vydal Watchman Nee súbor päťdesiatich najčastejších otázok ohľadom evanjelia. Jeho odpovide na tieto otázky poskytujú praktickú pomôcku pre výklad pravdy evanjelia a oporu pri podávaní života tým, ktorí načúvajú. Otázky a odpovede pokrývajú rad tém - od spravodlivosti a odpustenia až k spaseniu a hriechu. Zvlášť významný je výklad, ktorý Watchman Nee venuje dôležitým biblickým odkazom vzťahujúcím se k Zákonu, milosti, Kristovej krvi a Kristovmu dielu spásy. Kniha Otázky k evangeliu je pre veriacich užitočným prameňom, umožoňujúcím zdieľať pravdu s tými, ktorí hľadajú Pána.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.27 kg
Tagy: