PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup pre právnické osoby

  • Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  1. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2023 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.

  2. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2023 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania DAROVALA finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vyplníte v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov podielu zaplatenej dane.

  • Údaje o občianskom združení Prúd, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania nájdete v úvode tohto článku. 

  • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

  • Správca dane po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok je povinný previesť podiely zaplatenej dane, ktoré ste poukázali, na účet občianskeho združenia Prúd do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.


  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.