SVATÉ SLOVO PRO RANNÍ OŽIVENÍ - pre nových veriacich (2 zväzky)

€5,00
Obsah: 

 

SLOVO K MLADÝM VĚŘÍCÍM


Jak nádherný den – den, kdy jsme přijali Pána Ježíše! Narodili jsme se z Boha! Úžasná skutečnost, že nyní patříme k Jeho dětem. Máme Ho jako náš věčný život. Nikdy nezahyneme. Jakmile přijmeme Pána, potřebujeme stejně jako rostlinka nebo miminko růst. Rostliny potřebují dobré kořeny a výživu a miminka potřebují pravidelné krmení. Abychom správně rostli, měli bychom každé ráno vstát o něco dřív, abychom se otevřeli Pánu, abychom Mu vyznali své hříchy či starosti a abychom užívali Pána v Jeho slovu. Watchman Nee, jeden z největších křesťanů 20. století, řekl, že první návyk ze všech návyků, které by si měl křesťan vypěstovat, je návyk časného každodenního vstávání, aby strávil nějaký čas s Pánem. Tato řada ranních oživení vám má pomoci v této věci dobře začít. Modlíme se, abyste okamžitě začali mít pravidelný čas s Pánem každý den. Je to návyk, jehož vybudování vyžaduje čas, ale měli byste vytrvat, dokud si tento návyk nevypěstujete. Tento návyk bude důležitým faktorem přispívajícím k vašemu růstu jako křesťanů.

Náš ranní čas s Pánem je jako kořeny rostliny, které jsou skryté, ale právě během tohoto času můžeme vstřebávat Pána svou modlitbou a čtením Bible. Jestliže vstřebáváme Pána, porosteme. Snažte se vybudovat tento návyk. Bude vám k obrovskému užitku po zbytek vašeho křesťanského života. Díky našemu osobnímu spojení s Pánem můžeme růst. Zítra a v dalších dnech se spojte s druhými, abyste mohli vybudovat tento návyk. Spojte se s vašimi rodiči nebo jinými svatými, včetně dalších mladých lidí. Použijte telefon. Dobře funguje konferenční hovor ve třech. Nebuďte pasivní, ale vyhraďte si čas a s někým čtěte každé ráno. Buďte otevření, když vám někdo zavolá, abyste se připojili. Pána skutečně ctíme, když Mu dáváme první minuty každého dne, abychom s Ním mluvili a abychom užívali Pána v Jeho slovu. Večer věnujte nějaký čas čtení Bible. Můžete k tomu použít telefon. Žádná jiná kniha vás nevybuduje, nezdokonalí a nevyživí tak jako Bible. Bible je Boží slovo. Je to jeden z Jeho nej větších darů. Je to Jeho milostný dopis pro nás.

Měli bychom se z něj radovat. Doporučujeme, abyste začali číst Nový zákon. Jestliže narazíte na pasáž, které nerozumíte, v překladu Recovery Version je mnoho užitečných poznámek. Začněte číst podle plánu pravidelně – je dobré přečíst si kapitolu před spaním.
Během tohoto týdne povězte svým příbuzným a známým o své zkušenosti s Pánem. Pán chce, aby všichni lidé byli spaseni. Kéž nám Pán jako dítěti, které zdědilo milióny, ale neví o tom, otevře duchovní oči, abychom mohli uvidět a užívat nádherné spasení, které
jsme přijali. Užívání Boha buď s vámi.

S láskou,
Vaši bratři a sestry

Zväzok prvý

1 JISTOTA SPASENÍ (1)
2 JISTOTA SPASENÍ (2)
3 KŘEST
4 RANNÍ OBŽIVENÍ (1)

Zväzok druhý

1 RANNÍ OBŽIVENÍ (2)
2 SMÍŠENÝ DUCH (1)
3 SMÍŠENÝ DUCH (2)
4 VZÝVÁNÍ PÁNOVA JMÉNA (1)
5 VZÝVÁNÍ PÁNOVA JMÉNA (2)

 

Cena €5,00
Hmotnosť: 0.5 kg
Tagy: