SÉRIA BROŽÚR O SPÁSE

Séria obsahuje brožúry:

 

Boh je ochotný

Priateľ hriešnikov

Isté spasenie

Spravodlivé odpustenie

Uctievanie, ktoré približuje

Byť oddelení pre Pána

 

 

BOH JE OCHOTNÝ

Väčšina ľudí v tomto svete nemá rada, keď je nepochopená. Niekedy môžu byť dobré úmysly nepochopené a považované za zlé alebo môže byť nepochopená láska a považovaná za nenávisť. V tomto svete je veľa nežiadúcich vecí a nepochopenie medzi ne určite patrí. Tým však, kto je na celom svete najviac nepochopený, je Boh! Nedorozumenie, ktoré zažívame, je len malým zlomkom toho, čo zažíva Boh. On je Ten, kto je najviac nepochopený na celom svete! ...

 

PRIATEĽ HRIEŠNIKOV

Keď bol Pán Ježiš na zemi, bol vo všetkom poslušný. Keď trpel, vnímal bolesť; keď bol nepochopený, cítil zármutok. Zakúsil mnohé utrpenia a čelil mnohému prenasledovaniu. Keď prežíval tieto pokušenia, mal rovnaké pocity ako my. Preto môže súcitiť s našimi slabosťami. ...

 

ISTÉ SPASENIE

Môže veriaci vedieť, či má večný život? Môže vedieť, či je už spasený? V tejto veci nechcem nič hovoriť a ani nechcem, aby ste hovorili niečo vy. Nech prehovorí kniha—Biblia. Prečítajme si niekoľko odsekov z Písma, aby sme uvideli, či môžeme vedieť, že máme večný život. ...

 

SPRAVODLIVÉ ODPUSTENIE

Boh nemá v úmysle zmeniť naše vonkajšie správanie; chce len zmeniť náš život. Jeho jediným úmyslom je nahradiť náš starý život novým. To môže vykonať jedine v Kristovi Ježišovi. Keď sme v Kristovi, toto nahradzujúce dielo je na nás automaticky uplatňované. Predtým však, ako nám Boh môže udeliť nový život, musí byť vyriešených niekoľko záležitostí. ...

 

UCTIEVANIE, KTORÉ PRIBLIŽUJE

Čítanie z Písma: Hebr 10:19-25 V krátkosti sa porozprávame o uctievaní Boha. Niektorí ľudia možno prichádzajú k Bohu s pocitom skľúčenosti. Niektorí možno cítia, že sa im v priebehu týždňa neveľmi darilo, že boli neposlušní Božiemu Slovu alebo, že od Boha odpadli. Tieto pocity môžu človeku brániť v uctievaní Boha a približovaní sa k Nemu spontánnym a ľúbezným spôsobom. ...

 

BYŤ ODDELENÍ PRE PÁNA 

Obráťme teraz pozornosť na to, čo pre kresťana znamená zasvätiť sa Pánovi. Či sa človek zasvätí Pánovi alebo nie, závisí na tom, či zdravo prežíva svoje spasenie. Ak hľadí na svoju vieru v Pána Ježiša ako na prejav svojej priazne Pánovi a na svoju vieru ako na Bohu preukázanú láskavosť, bude nemožné hovoriť s ním o zasvätení. Rovnako je zbytočné hovoriť o zasvätení s človekom, ktorý má pocit, že propaguje vec kresťanstva, a že jeho obrátenie je poctou pre kresťanstvo. To nie je pre kresťana dobrý začiatok vo viere a nie je možné od neho očakávať, že sa zasvätí Pánovi. Musíme si uvedomiť, že je to Pán, kto nás zahrnul milosťou a udelil nám Svoje milosrdenstvo. Je to Pán, kto nás miluje a kto nás spasil. Preto sa Mu bezo zvyšku zasväcujeme. ...

 

 

© Living Stream Ministry
Prvé vydanie -- jún 2011

Prejdite do: 
Tagy: