ŠESŤ MÁRIÍ

€1,50
Obsah: 

V Božej správe Jeho ekonómie je dôležitá úloha určená ženám. Potom, čo bol stvorený muž, všetky veci, ktoré sa mu stali, boli veľmi úzko spojené so ženou. Na základe toho môžeme vidieť, že to, či sa dnes podarí naplniť Boží zámer, v značnej miere závisí od sestier. Pokiaľ ženy alebo sestry budú správne plniť svoju úlohu, Boh bude úspešný, inak nepochybne dôjde k zlyhaniu či strate. Po páde človeka Boh neprišiel preto, aby niečo urobil prostredníctvom muža, ale aby niečo urobil prostredníctvom ženy. Ľstivý had, Boží nepriateľ, prišiel prostredníctvom ženy. A preto sa Boh rozhodol poraziť nepriateľa tiež prostredníctvom ženy – rovnakým spôsobom, akým nepriateľ prišiel. V 3. kapitole knihy Genezis had prišiel prostredníctvom ženy a v tej istej kapitole Boh sľúbil, že táto žena splodí semeno, ktoré rozmliaždi hlavu hada (v. 15, RHP). K pádu teda došlo cez ženu a aj vyslobodenie bolo sľúbené cez ňu. To poukazuje na významnú úlohu sestier v Biblii.

Mária, matka Pána Ježiša, nie je jediná Mária spomenutá v Novom zákone. Uvedomujete si, že v Novom zákone sa spomína najmenej šesť Márií? Týchto šesť Márií bolo veľmi významných. Jedna Mária porodila Pána Ježiša, druhá Mária milovala Pána Ježiša a nasledovala Ho posluhujúc Mu. Ďalšie dve Márie videli Kristovu smrť a priniesli k hrobu vonné veci , ktoré pripravili na pomazanie Jeho tela. Videli zmŕtvychvstanie a prijali víziu Kristovho nanebovstúpenia. Iná Mária bola spojená s cirkvou a neustále sa modlila. A napokon máme šiestu Máriu, ktorá neúnavne pracovala pre mnohých v cirkvi. V Novom zákone sa nespomína veľa Petrov či Jánov, ale je tam mnoho Márií. Jednoducho to znamená, že na naplnenie Božieho zámeru a vykonanie Jeho ekonómie sú sestry nevyhnutné. V určitom zmysle sú sestry na uskutočnenie Božej ekonómie dôležitejšie ako bratia.

Cena €1,50
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: