SLAVNÁ CÍRKEV

€6,00
Obsah: 

Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek plně vyjadřující toho, který je nejvyšším naplněním. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto případů Nee ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami a tak je tato kniha nejucelenějším záznamem kázání, jež Watchman Nee přednesl od podzimu 1939 do podzimu 1942. V příloze je uvedena význam-ná část poznámek, které dosud nebyly publikovány.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.2 kg
Tagy: