SLUŽBA BOŽÍHO SLOVA

€9,30
Obsah: 

Nejdůležitějsím Božím dílem na zemi je promlouvání Božího slova skrze člověka. Ve starém zákoně bylo Boží slovo pronášeno skrze službu proroků a v Novém zákoně bylo pronášeno skrze službu Pána Ježíše a později skrze apoštoly.

Přestože se Bohu líbí, když mluvíme jeho slovo, největším měřítkem naší užitečnosti jakožto služebníků slova není míra našeho biblického poznání, ba ani schopnost výmluvně překládat pravdu; je to naopak míra, do jaké se Pán důkladně vypořádal s našimi pocity, myšlenkami, názory a charakterovými rysy. Abychom byli služebníky Božího Slova, musíme nejprve dovolit Pánu, aby zformoval a vytvaroval naše nitro skrze vnítřní působení a výchovu Ducha Svatého. Kniha Služba Božího Slova obsahuje řadu kázání, které Watchman Nee přednesl v letech 1948 a 1949 po více než třiceti letech služby. Tato kázání jsou hluboká, pronikavá, osobní a plná světla. Zjevují hloubku autorovi zkušenosti i naší velkou potřebu otevřenosti vnitřnímu působení Ducha Svatého.

Cena €9,30
Hmotnosť: 0.42 kg
Tagy: