STROM ŽIVOTA

€5,20
Obsah: 

Boh človeka po jeho stvorení postavil pred dva stromy: strom poznania dobra a zla a strom života. Keď človeka varoval pred stromom poznania dobra a zla, naznačil tým, že chce, aby človek jedol zo stromu života. Predstavuje to, že človek má prijímať Boha ako svoje zaopatrenie života. Adam si nezvolil správne a vinou hriechu sa mu zamedzil prístup k stromu života. Dokonca i dnes sa kresťania, ktorí si perú rúcha, aby mali prístup k stromu života (Zj 22:14), často usilujú viac o dobré správanie ako o prijímanie Krista, prežívanie a vychutnávanie Krista ako svoje zaopatrenie života.

 

Witness Lee v knihe Strom života predkladá stanovisko z Božieho srdca, ktoré dnešní kresťania málo chápu a len zriedka s ním majú skúsenosť. Boh nehľadá dobre vychovaných kresťanov. Hľadá takých, ktorí budú prežívať a vychutnávať Krista ako skutočnosť stromu života, napĺňajúc tak Boží večný zámer s človekom.  

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.21 kg