TAJEMSTVÍ KRISTA

€3,70
Obsah: 

Kdo je Bůh? To je základní záhadou vesmíru. Přestože se mnozí lidé snaží objasnit tuto jedinečnou a neustále se vracející otázku, správnou odpověď můžeme nalézt pouze v oso-bě Krista. Tato odpověď nás však přivádí k jinému hlubokému tajemství – tajemství Krista. Kdo je Kristus? Abychom poznali Boha, musíme znát Krista, který Boha definuje, vysvětluje a vyjadřuje. A k poznání Krista je třeba se seznámit s církví, která tomuto světu zasaženému hříchem definuje, vysvětluje a vyjadřuje Krista. Znalost Krista není pouze věcí individuáního úsilí křesťanů, neboť Kristus je větší v církvi, svém těle. V církvi nalézáme uspokojení potřeb, ochranu, pravidla a službu. Na základě bohatých zkušeností nabízí Watchman Nee ve své knize Tajemství Krista každému křesťanovi praktickou pomoc při poznávání a pronikání do reality církve, jež odhaluje tajemství Krista.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: