Čitáreň

ObrázokLekcia prvá

DVAJA DUCHOVIA

        V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

        V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“, jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ Opäť prvá zmienka o „Duchu“ je s veľkým písmenom a druhá nie. Bohu, ktorý je Duch, sa musíme klaňať v našom ľudskom duchu. List Rimanom 8:16 tiež potvrdzuje existenciu dvoch duchov: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.“ Zámeno „náš“ jednoznačne označuje nášho ľudského ducha a odstraňuje akýkoľvek dôvod na pochybnosti o skutočnosti božského Ducha ako aj ľudského ducha.

Obrázok

KAPITOLA 1.
TRI VÝZNAMNÉ ZÁLEŽITOSTI V PÍSME

Biblické čítanie: Ef 3:11; Gn 1:26; 1Kor 15:45; 2Kor 3:17

BOŽÍ POHYB V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH
Predtým, ako som sa do Spojených štátov presťahoval, som ani len nepomyslel na to, že by som to niekedy mohol urobiť a ani mi vôbec nenapadlo, že by som sa tým niekedy mohol zaoberať. Keď som navštevoval Spojené štáty, prichádzal som jednoducho ako návštevník, ktorý nemá žiaden úmysel zostať. Zatiaľ čo som bol tu, pozorne som sledoval situáciu. Jednu noc, keď som bol v San Franciscu, povedal som bratovi, s ktorým som bol, že mám určité cítenie, že Pán chce niečo učiniť na západnom pobreží Spojených štátov. Potom, čo som zostal s týmto bratom dva alebo tri dni, odišiel som zo Spojených štátov a nemal som žiadne plány sa vrátiť.

ObrázokSPÁSA V BOŽOM PLÁNE

Čítanie z Písma

Ef 3:9-11; 1:9-11; 1 Tim 1:4; Ef 3:2; Gn 1:26

Osnova

I. Boží plán vo večnej minulosti

II. Božie blahé zaľúbenie

III. Boží večný zámer

IV. Božia ekonómia

V. Boží nepriateľ

VI. Božia spása

Text

Táto kniha lekcií sa zaoberá témou Božej plnej spásy. Čo znamená Božia plná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Máme veľa otázok, nad ktorými budeme uvažovať. Táto kniha odpovie na všetky tieto otázky a povie nám o Božej spáse aj niečo viac. V prvej lekcii sa chceme zaoberať niečím, čo ste pravdepodobne ešte predtým nepočuli, tým, čo sa udialo vo večnej minulosti.

ObrázokPOSOLSTVO PÄŤDESIATE ŠIESTE

ŽIVOT V SPOLOČENSTVE S BOHOM NARODENIE A RAST IZÁKA

Doteraz sme obsiahli takmer desať kapitol knihy Genezis, ktoré sa týkajú Abrahámovej skúsenosti s Bohom. Poznali sme v nich, že Abrahám, Boží povolaný, dospel k mnohým zastaveniam a prešiel mnohými štádiami. Teraz, v 21. kapitole, dochádza Abrahám k nádhernému a úžasnému bodu – k narodeniu Izáka.

7) Narodenie a rast Izáka

Cieľom Abrahámovho povolania bolo, aby splodil potomka. Otázka potomstva sa po prvýkrát objavila vo verši 12:7 a je mnohokrát pripomínaná v nasledujúcich kapitolách. V tejto veci sa Boh Abraháma dotýkal takmer v každej kapitole. Prečo bolo také ťažké, aby mal Abrahám potomka? Bol povolaný vo veku sedemdesiatich piatich rokov, ale o dvadsaťpäť rokov neskôr stále ešte nemal potomka, aj keď ho Boh povolal práve s týmto cieľom.

ObrázokProroctví první „sedmičky“ – poslední týden ze sedmdesáti týdnů

Čtení z Písma: 2Pt 1,19; Mt 24,32-44; L 21,25-36; Zj 3,10-11; Da 9,24-27 (nový překlad)

V této řadě poselství chceme studovat proroctví čtyř „sedmiček“ v Bibli. Chceme-li znát proroctví o skonání tohoto přítomného věku, musíme znát pravdu o těchto čtyřech „sedmičkách.“ V tomto poselství chceme uvidět proroctví první „sedmičky,“ kterou je poslední sedmiletí tohoto věku, o němž se mluví jako o posledním týdnu ze sedmdesáti týdnů v Danielovi 9. Tři další „sedmičky“ jsou v knize Zjevení. Jedná se o sedm pečetí, sedm polnic a sedm misek. Zjevení můžeme považovat za knihu proroctví tvořenou těmito třemi „sedmičkami.“ První „sedmička“ v Danielovi 9 má spojitost se třemi „sedmičkami“ ve Zjevení. Proroctví těchto čtyř „sedmiček“ se týká Mesiáše (Krista), izraelského národa, novozákonních věřících a církve.

V rámci našeho studia první „sedmičky“ bychom rádi přečetli nový překlad Daniela 9,24-27:

Stránky