Čitáreň

ObrázokPŘÍPRAVNÁ POSELSTVÍ TŘETÍ KONFERENCE VÍTĚZŮ

(Stručné znění čtyř poselství přednesených 22. a 23. ledna 1934)

SMĚŘOVÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ SLOUŽÍ BOHU

Rozdíl mezi prací pro Pána a službou Pánu

Pán dává přednost tomu, abychom mu sloužili, než abychom pro něj pracovali. Přisluhovat domu a sloužit u Pánova stolu jsou dvě různé věci. Také pracovat pro Pána a sloužit Pánu jsou dvě různé věci. Obdělávat pole a pást stádo je něco jiného než sloužit v přítomnosti pána.

To, co dělali lévijci, se lišilo od toho, co dělali Sádokovci. Lévijci přisluhovali domu na vnějším nádvoří; zabíjeli před lidem oběti a sloužili mu.

ObrázokHŘÍCH, HŘÍCHY A HŘÍŠNÍK

CHARAKTER TOHOTO SHROMÁŽDĚNÍ – UČENÍ EVANGELIA

Dnes večer zahajujeme sérii setkání nad studiem Bible. Než však začneme, rád bych řekl několik slov o tom, jaká tato setkání budou. Nevím, jestli je zde někdo, kdo je mezi námi poprvé. Některým z nově příchozích dělá potíže najít toto místo podle adresy. Mnozí si stěžují, že se jim špatně hledá naše ulice. Někteří dokonce tvrdí, že ačkoliv už vlastně seděli mezi námi, nevěděli, kudy odtud po skončení našeho setkání odejít. Nevěděli, kam zahnout, aby se dostali k autodílně, kolem níž sem přišli, a nevěděli, kudy mají jít k zastávce autobusu či tramvaje. Přestože zde byli, nebyli si jisti cestou, kterou sem přišli a nedokázali si ji zapamatovat. Tak je tomu s mnoha křesťany v jejich křesťanském životě. Zeptáte-li se jich, zda věří v Boha, odpovědí, že ano. Ale zeptáte-li se jich, jak v něj uvěřili, odpovědí, že to nevědí jistě.

SObrázokPÁSA JE VĚČNÁ – ARGUMENTY PRO (1)

V několika posledních kázáních jsme poznali, že je rozdíl mezi lidským hříchem a lidskými hříchy. Poznali jsme, jak nás Bůh miluje a dává nám svou milost, jak se jeho milost projevuje v jeho spravedlnosti, jak Pán Ježíš za nás vykonal veškerou práci a čeho dosáhla jeho smrt a zmrtvýchvstání. Poznali jsme také, jak člověk může přijmout Boží spásu. Člověk nepřijímá Boží spásu prostřednictvím zákona, dobrých skutků, zpovědi, modliteb ani mnoha dalších věcí. V posledním kázání jsme poznali, jak věřit a co je víra. V tomto kázání budeme v našem studiu pokračovat.

Bible nám ukazuje, že trvání Boží spásy není dočasné, nýbrž věčné. Jinými slovy, Boží spása je člověku dána navěky, nikoliv jen načas. Jakmile je křesťan spasen, není možné, aby zahynul. Tím neříkám, že pro křesťana už neexistují žádné tresty, když je spasen.

ObrázokEkonómia Trojjediného Boha

Mojím bremenom v kázniach, ktoré vám tu predkladám, je podeliť sa s vami o Božej ekonómii. Prečítajme si 1Tim 1,3-7: “...a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie a nepridŕžať sa bájok, ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádkam ako Božiemu spravovaniu (po grécky Božej ekonómii) spásy z viery. Cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca a z dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Niektorí ľudia od toho zblúdili (po grécky minuli sa cieľa) a obrátili sa k daromným rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona...”

Tieto verše obsahujú dve veľmi dôležité frázy, ako to vyplýva z gréčtiny, pôvodného jazyka Novej zmluvy, a to “Božia ekonómia” a “minuli sa cieľa.” Apoštola Pavla vybral Boh, aby niesol zodpovednosť za Božiu ekonómiu, a on zasa v tejto ekonómii vyučil svojho duchovného syna Timotea.

Obrázok

PRVÁ KAPITOLA

ÚVOD

V prvom liste Korinťanom 10,11 čítame, že: „toto sa im stalo ako príklad ...“ Biblia zaznamenáva históriu izraelského ľudu ako príklad pre nás. Jej účelom je naše vybudovanie. Aj keď navonok existuje rozdiel medzi Božím konaním v Starom Zákone a Božím konaním v Novom Zákone, svojou podstatou je rovnaké. Princíp Božieho postupu je dnes ten istý ako aj v minulosti.

Boh si vyvolil Izraelitov, aby sa stali Jeho ľudom a vybral si tiež ľudí z pohanov, aby sa stali Jeho ľudom (Sk 15,14). Biblia hovorí, že sme spoluobčanmi a členmi Božej rodiny (Ef 2,19), tiež hovorí, že sme praví židia (R 2,29), preto je história Izraelitov pre nás návodom. V tejto knihe budeme uvažovať o tom, akým spôsobom Boh jedná so svojím ľudom; inými slovami - o spôsobe akým pretvára svoj ľud.

Stránky