Čitáreň

ObrázokKRISTUS JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Pán Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život“ (EP). To nám velmi jasně cosi ukazuje. Co je tou cestou, kterou nám Bůh dal? Je to Kristus. Co je tou pravdou, kterou nám Bůh dal? Je to Kristus. Co je tím životem, který nám Bůh dal? Je jím Kristus. Kristus je naší cestou, Kristus je naší pravdou a Kristus je naším životem. Skrze Krista přicházíme k Otci. V Božích očích vše, co má co do činění s Bohem, je Kristus, který je jeho Synem. Proto náš Pán řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Co nám Bůh dal, je jen Kristus; nedal nám mnoho věcí kromě Krista. Mnohokrát v duchovních záležitostech vidíme pouze věci, a čeho dosahujeme, jsou pouhé věci. Tyto věci jsou pro nás pouhé termíny a písmena, nemají žádnou duchovní hodnotu. Kéž nám Pán otevře oči, abychom poznali Syna Božího. Charakteristika křesťanství, kořeny křesťanství i všechna jeho hloubka a bohatství jsou obsaženy v poznání Syna Božího. Nezáleží na tom, kolik metod známe, nebo kolik máme doktrín nebo jakou mocí disponujeme.

Stránky