VÍŤAZNÝ ŽIVOT

€5,20
Obsah: 

Predtým ako vyšlo slávne klasické dielo Watchmana Nee, Normálny kresťanský život, vydal autor súbor posolstiev o víťaznom živote. Tieto posolstvá sú v mnohých smeroch návodom, ako žiť normálnym kresťanským životom. Tí, kto čítali Normálny kresťanský život, zistia, že Víťazný život prehovára rovnako originálne a jasne. Víťazný život nie je výzvou k dosiahnutiu akejsi mimoriadnej úrovne „duchovnosti“. Naopak vyzýva k normálnosti, k žitiu života, ktorý je skrytý s Kristom v Bohu. Táto výzva nájde odozvu u hľadajúcich veriacich, ktorí skrze jasné vedomie svojej slabosti cítia vnútornú túžbu po víťazstve. V knihe Víťazný život vytyčuje Watchman Nee cestu pre tých, ktorí „majú uši na počúvanie“. Ako skúsený lekár najskôr odkrýva problémy, ktoré sužujú hľadajúcich kresťanov. Pomocou Božieho slova otvorene skúma stav tých veriacich, ktorí prežívajú prehry. Potom vyzýva k liečbe, keď zjavuje víťaziaceho a víťazného Krista. Nakoniec vedie čitateľov k osobnému, každodennému prežívaniu Kristovho víťazstva. Víťazný život kypí pravdou, znie nádejou a privádza čitateľov k novému odovzdaniu sa.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.24 kg
Tagy: