VÝZNAM A ZÁMER MODLITBY

€4,00
Význam a zámer modlitby - predná strana
Obsah: 

Modliť sa znamená vstrebávať Boha a vyjadrovať Ho. V každej modlitbe by sme sa mali dotýkať Boha a dovoliť Mu, aby nami prešiel a vyjadril sa cez nás. Keď sa takto modlíme, Boh nás pomaže a viac sa s Ním zmiešame. Následne budeme vedieť, že Bohje naše všetko. Spoznáme tiež, že je vždy s nami a je naším zaopatrením v každej potrebe.

Evanjelium podľa Jána 15:7 hovorí: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Tento verš predkladá tri kľúčové záležitosti. Najprv musíme zostávať v Pánovi. Zostávať v Pánovi znamená mať s Ním spoločenstvo. Potom v nás musia zostať Pánove slová. Keď zostávame v Pánovi a sme s Ním v neustálom spoločenstve, On v nás prehovára. A napokon, prosíme Pána podľa želania nášho srdca. Takéto prosby alebo modlitby pochádzajú z Pánovho hovorenia v našom vnútri. Pokiaľ máme spoločenstvo s Pánom, bude k nám prehovárať. Keď Pán hovorí, máme slová, ktorými Ho môžeme prosiť, to znamená modliť sa k Nemu.

Cena €4,00
Hmotnosť: 0.12 kg
Tagy: