WATCHMAN NEE - životopis

WATCHMAN NEE - VIZIONÁŘ BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V TOMTO VĚKUObrázok

POVOLÁNÍ JEDINĚČNÉHO DARU PRO TENTO VĚK

PÁNŮV PŘÍCHOD DO ČÍNY

Při stvoření Bůh přikázal, aby člověk naplnil zemi a panoval nade vším stvořením (Gn 1,28). Při vykoupení Pán pověřil své učedníky, aby šli do celého světa, kázali evangelium a činili učedníky ze všech národů pro jeho království na zemi (Mk 16,15; Mt 28,19). Po Letnicích bylo během méně než půl století zevangelizováno území kolem Středozemního moře a během prvních dvou století se evangelium rozšířilo po Evropě. Na Evropu však zůstalo omezeno na více než deset století. Po objevení Ameriky se evangelium díky přistěhovalectví z Evropy rozšířilo na západní polokouli, ale až do porážky Španělska nikdy dostatečně neproniklo na Dálný východ.

V 7. století zavedli v Číně své náboženství nestoriáni, kteří přišli z Persie. Nestoriánství bylo odchylkou od božského zjevení. Nejednalo se o čisté evangelium života. Toto náboženství přijali tři císaři čínské dynastie Tang. Po dvou stoletích však bylo nestoriánství zakázáno a zaniklo, protože bylo nepřesné a postrádalo život. V Číně pak po křesťanství nezbylo ani stopy až do příchodu františkánů ve 13. století a jezuitů v 16. století. Ti se svým západním učením také postrádali život a přinesli s sebou mnoho předpisů založených na tradicích. Nepodařilo se jim získat konzervativní Číňany, kteří byli prolnuti etickými naukami Konfucia a poblouzeni pověrami buddhismu. Čisté evangelium a Bible se do Číny dostaly teprve na počátku 19. století.

Po porážce Španělska, které bylo velmocí katolicismem ovládaného světa 16. století, bylo v Evropě i v Americe pod svrchovanou Boží milostí povoláno mnoho protestantských misií, které vysílaly do pohanských zemí stovky misionářů. Do Číny jich bylo vysláno nejvíce. Do Kantonu, nejjižnější provincie Číny, připlul počátkem 19. století Robert Morrison. Do jižní provincie Fu-ťien přišli kongregacionalisté, metodisté a anglikáni. Do severní provincie Šan-tung se dostali američtí presbyteriáni a jižní baptisté. V mezinárodním přístavu Šanghaj se usídlila Křesťanská a misijní aliance. V mnoha vnitrozemských provinciích se stala průkopnicí Čínská vnitrozemská misie a jiné misie se usídlily na mnoha dalších územích. Mnozí z těchto misionářů, zvláště ti, kteří přišli jako první, byli Boží lidé. Mnoho obětovali Pánovu poslání a mnoho vytrpěli pro evangelium. Jejich průkopnické práci se v Číně otevíralo mnoho dveří a tisíce lidí, kteří byli v temnotě a hříchu, byly přivedeny k Pánu a přijaly Pánovu spásu. Tito misionáři s sebou přinesli tři poklady: Pánovo jméno, jímž je sám Pán, evangelium a Bibli. Díky Pánu za to! Evangelium však nebylo náležitě předloženo vzdělané vrstvě Číňanů a pravda o životě a církvi se začala účinně šířit až v prvním desetiletí 20. století.

V roce 1900 Satan podnítil boxerské povstání. Během této vzpoury zemřelo mučednickou smrtí mnoho misionářů i velké množství čínských věřících. Satan měl v úmyslu skoncovat s Pánovým působením v Číně. Avšak toto pronásledování díky Boží svrchovanosti vyvolalo u svatých v západním světě velké břemeno, aby se za Pánovo působení v Číně naléhavě modlili. Jsme přesvědčeni, že Pán na tyto naléhavé modlitby odpověděl, když po boxerském povstání povolal z čínských věřících některé vynikající evangelisty. Těmto „rodilým“ kazatelům se v šíření evangelia dařilo a jejich kázání se doneslo až ke studentům nové čínské generace. Kolem roku 1920 proniklo evangelium do mnoha škol a po celé zemi, od severu až daleko na jih, Pánem bylo uchváceno mnoho středoškoláků a vysokoškoláků. Mnoho skvělých studentů Pán povolal a vybavil pro své dílo.

Povolání Watchmana Nee

Jedním z těchto vynikajících studentů byl Ni Šu-c’. Jeho anglické jméno bylo Henry Nee. Jeho děd z otcovy strany, Ni Jou-čeng, vystudoval na Americké kongregační škole a stal se prvním čínským pastorem mezi kongregacionalisty na severu provincie Fu-ťien. Babička z otcovy strany vystudovala Americkou kongregační školu pro dívky ve Fu-čou. Otec Ni Šu-c’, Ni Wen-siou, křesťan druhé generace, vystudoval Americkou metodistickou školu ve Fu-čou. Ni Wen-siou měl výbornou průpravu v klasické čínštině a byl celním úředníkem. Matka Ni Šu-c’, Lin Che-ping, také křesťanka druhé generace, studovala na Čínské západní dívčí škole v Šanghaji. Tato škola si udržovala vysokou anglickou úroveň. Ni Šu-c’, křesťan třetí generace, studoval na Anglikánské škole sv. Trojice ve Fu-čou. Tato škola poskytovala dvouleté bakalářské studium na vysoce kvalitní úrovni v čínštině a angličtině. Poté co byl Pánem povolán, aby naplnil jeho poslání, přijal Ni Šu-c’ nové anglické jméno Watchman Nee a nové čínské jméno Te-šeng, které znamená zvuk chřestidla ponocného. Jako čerstvě znovuzrozený křesťan, který je povolán Pánem, se cítil jako strážce, jenž je ustanoven, aby zvukem svého nástroje dával lidem signál v temné noci. Nakonec se stal díky Pánovu hojnému milosrdenství a milosti jedinečným darem tomuto věku. Pán dal Watchmana Nee Tělu Kristovu pro Pánovu obnovu na zemi, nejen v Číně, ale též po celém světě.

 

© 2001 Living Stream Ministry
První vydání -- září 2000

Prejdite do: