ZÁSADNÍ ZJEVENÍ ŽIVOTA V PÍSMU

€5,20
Obsah: 

Mnozí křesťané vědí, že Kristus je spasitel, ale Bible zjevuje jeden aspekt Krista, který je pro Boha mnohem důležitější a který přesto mnoha věřícím uniká. V knize Zásadní zjevení života v Písmu hovoří Witness Lee o ústřední biblické pravdě poznání a prožívání Krista jako života. Kromě toho, že kniha předkládá tuto pravdu, nabízí mnoho praktických příkladů toho, jak se můžeme radovat z „Krista jako našeho života“.

Ještě dříve než vstoupil hřích do Božího stvoření, hovoří svaté Písmo o Boží touze vložit sám sebe do člověka a stát se pro něj životem. Boží touhou je, aby jej člověk na zemi vyjadřoval a reprezentoval, a Kristovo vykoupení znovuotevírá člověku cestu, po které může postupovat k tomuto cíli skrze prožívání a radost z Krista jako života. V celé Bibli se postupně odhaluje, že je možné prožívat Krista jako život. Starý zákon předkládá mnoho předobrazů Krista jako našeho zaopatření životem a Nový zákon jasně ho-voří o věřících, kteří jsou spaseni jeho životem skrze Ducha života. Skrze životodárného Ducha jsou věřící obnovováni, posvěcováni, pomazáváni, posilováni a nakonec budováni v tělo Kristovo jako jeho hromadné vyjádření. Kéž všichni poznáme tuto zásadní pravdu!

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.2 kg
Tagy: