ZKUŠENOST ŽIVOTA

€11,00
Obsah: 

Duchovní růst není záležitostí znalosti doktrín a faktů z Bible, ale spíše znalosti Krista. Abychom poznali Krista, musíme jej hojně prožívat jako život (J 10,10), a to postupně a prakticky. Musíme ochotně nechat Pána, aby nás provedl mnoha praktickými lekcemi, jako jsou odstranění minulosti, zasvěcení, vypořádání se s hříchy, vypořádání se se světem, vypořádání se se svědomím, poslušnost učení pomazání a poznávání Boží vůle. Witness Lee v knize Zkušenost života předkládá tyto a mnoho dalších principů, jež mohou vést náš duchovní růst po správné stezce hlubšího poznávání Krista. Kniha Zkušenost života je na základě zážitku věřících všech dob a rovněž celoživotního následování odkazem pro všechny věřící, abychom společni rostli a budovali se jako Tělo Kristovo.

Katalóg: 
Cena €11,00
Hmotnosť: 0.47 kg