Brožúry

€2,00
Obsah: 

Sebepoznání a Boží světlo

Kresťan nikdy nerobí pokroky v duchovnosti, pokiaľ nepozná sám seba. Pokiaľ človek nepozná sám seba, nebude sám seba ani súdiť a teda nebude mať duchovné požehnania. Kvôli nedostatku sebapoznania máme nevedomky srdce plné sebauznania a sebadôvery. Považujeme sa za dôveryhodných a nedokážeme pochopiť význam Pánových slov: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15:5).

Aj keď sebapoznanie nemôže uviesť okamžitú znalosť Božej vôle, môže uviesť poznanie toho, čo sa v nás skrýva a čo bráni porozumeniu Božej vôli. Preto je pre poznanie Božej vôle nutné sebapoznanie.   

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A6 - brožúra, 57 strán, ISBN: 978-0-7363-7806-2

Cena €2,00
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: 
€1,50
Obsah: 

Chvála je najvyššia služba, ktorú vykonávajú Božie deti. Môžeme povedať, že najvyššie vyjadrenie duchovného života svätých spočíva práve vo chválení Boha. Boží trón je najvyšším miestom vo vesmíre, a predsa, On ,,tróni na chválach Izraela“ (Ž 22:4). Božie meno, ba dokonca Boh Sám je vyvýšený skrze chválu.

Jazyk: SK, Brožúra A6, 26 strán, ISBN 978-0-7363-3835-6

Cena €1,50
Hmotnosť: 0.02 kg
Tagy: 
€1,50
Obsah: 

Čo sú Božie cesty? Jeho cesty sú spôsob, akým s nami Boh zaobchádza. Božie cesty predstavujú to, čo Boh chce konať. Božie cesty sú tým, čo si Boh zvolil s ohľadom na nás. To sú cesty Božie. Jeho cesty sú vyššie než naše (Iz 55,9). Boh má Svoje vlastné ustanovenia a v nich nie je priestor pre našu voľbu. On zaobchádza s jedným človekom jedným spôsobom a s druhým človekom iným spôsobom. Jeho cesty sú tým, čo Boh považuje za najlepšie. Božie cesty ukazujú, že Boh koná podľa Svojho priania a voľby. 

Jazyk: CZ, Brožúra A6, 40 strán, ISBN 978-0-7363-2236-2

Cena €1,50
Hmotnosť: 0.04 kg
Tagy: