Kristus

TAJEMSTVÍ SKRYTÉ PO STALETÍ

V listu Efezským 3,4-6 Pavel říká, že rozumí tajemství Kristovu. Toto tajemství nebylo oznámeno lidem v jiných pokoleních. Lidé dřívějších dob neznali tajemství, které Bůh vyslovil skrze Pavla a podle nějž se židé a pohané stávají jedním novým člověkem v Kristu Ježíši. To je souhrnný Kristus, tedy církev. Verš 6 třetí kapitoly je velmi cenný. Slovo „spoluúčastníci“ má spojitost s novým člověkem v listu Efezským 2,15. Nový člověk stojí proti starému člověku. Na tomto světě je mnoho jednotlivých lidí, ale je jen jeden starý člověk. Stejně tak je mnoho křesťanů, ale jen jeden nový člověk – církev.

JEDEN NOVÝ ČLOVĚK

Abychom porozuměli tomu, co je to nový člověk, musíme nejprve porozumět tomu, co je starý člověk. Starý člověk je Bohem stvořený člověk, který zhřešil a tak padl.

ObrázokRůst v životě nastává na základě proudění trojjediného Boha

Prvním bodem, jímž se chceme v této knize zabývat, je růst v životě. Církevní život závisí především na růstu v životě.

 

Bůh, Kristus, církev a místní církve

V určitém smyslu je snadné se dozvědět o Bohu. Dokonce i nevěřící vědí o Bohu. Vědí, že v tomto vesmíru existuje všemohoucí Bytost. Poznat Krista je však dosti obtížné. První verš v Bibli, v knize Genesis, zjevuje Boha: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Písmo na prvním místě zjevuje Boha.

Později je v Bibli zjeven Kristus. Evangelium podle Jana říká, že na počátku byl Bůh, Slovo, a to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy (1,1.14).

€0,50
VZÁCNÁ KRISTOVA KREV
Obsah: 

VZÁCNÁ KRISTOVA KREV - kniha momentálne nedostupná

Kresťanský život je plný významu a zmyslu, avšak mnohí ľudia nerozumejú základným prvkom tohto života prezentovaného v Božom Slove, Biblii. Pre tých, ktorí sa rozhodli rásť v Kristovi, založia tieto posolstvá pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život.

Celá séria sa skladá z týchto brožúr:
Tajemství lidského života, Jistota; bezpečnost a radost ze spásy; Vzácná Kristova krev; Lidský duch - klíč k prožívání Krista; Vzývání Pánova jmena; Čtení Slova modlitbou; Čas s Pánem; Dva princípy života; Život oltáře a stanu. 

Cena €0,50
Hmotnosť: 0.02 kg
Tagy: 
€0,50
Obsah: 

Táto brožúra je súčasťou série evanjelizačných posolstiev. Prostredníctvom nich bolo privedených k Biblii, poznaniu Boha a spaseniu skrze Krista viac než sedem tisíc ľudí.

Celá séria sa skladá zo štyroch častí:
Biblia; Boh existuje; Kristus je Boh; Kristovo vykúpenie a spasenie, Zmysel ľudského života

Cena €0,50
Hmotnosť: 0.02 kg
Tagy: 
€3,70
Obsah: 

Kdo je Bůh? To je základní záhadou vesmíru. Přestože se mnozí lidé snaží objasnit tuto jedinečnou a neustále se vracející otázku, správnou odpověď můžeme nalézt pouze v oso-bě Krista. Tato odpověď nás však přivádí k jinému hlubokému tajemství – tajemství Krista. Kdo je Kristus? Abychom poznali Boha, musíme znát Krista, který Boha definuje, vysvětluje a vyjadřuje. A k poznání Krista je třeba se seznámit s církví, která tomuto světu zasaženému hříchem definuje, vysvětluje a vyjadřuje Krista. Znalost Krista není pouze věcí individuáního úsilí křesťanů, neboť Kristus je větší v církvi, svém těle. V církvi nalézáme uspokojení potřeb, ochranu, pravidla a službu. Na základě bohatých zkušeností nabízí Watchman Nee ve své knize Tajemství Krista každému křesťanovi praktickou pomoc při poznávání a pronikání do reality církve, jež odhaluje tajemství Krista.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: 

Stránky