Boží plán

ObrázokÚVOD

CO JE TO VĚČNOST

Bůh má pro věčnost věčný plán. Tento plán vypracoval podle své vůle. Abychom poznali věčný Boží plán, musíme nejprve vědět, co je to věčnost. Bible nám ukazuje, že věčnost má dvě části. Mohli bychom je nazvat první věčnost a druhá věčnost (viz diagram):

První věčnost

Počátek v Janovi 1,1 je počátek Slova. Čas počátku Slova neznáme. Počátek Slova je věčnost bez počátku. To je první věčnost. (Počátek Slova je odlišný od počátku v Genesis 1,1. Počátek v Genesis 1,1 je počátkem vesmíru, který nastal v čase a který může být měřen časem.)

€3,70
Obsah: 

Náš věčný Bůh má věčný plán, a jeho plán daleko převyšuje pouhé uspokojení našich individuálních nedějí a tuŽeb. Bůh má svou vlastní touhu, svůj cíl: Nebude spokojen, dokud nebude z vesmíru odstraněna sebemenší stopa vzpoury a dokud nebude všechno podřízeno Kristu. Při naplňování věčného BoŽího plánu hraje zásadní roli církev. Dnes, více neŽ dříve, se církev nachází uprostřed vesmírného boje mezi Bohem a jeho nepřítelem Satanem. Tento boj začal Satanovou vzpourou, pokračoval tím, Že Satan zkazil člověka, a trvá i dnes, kdy církev vyvíjí úsilí proŽívat a uplatňovat účinnost Kristovy smrti na kříŽi. Úkol porazit Satana nyní spočívá na církvi, neboť církev musí den co den usilovat skrze zjevení a modlitbu o prosazení BoŽího zájmu na zemi a odmítnout sebemenší náznak Satanova vlivu.

V knize Věčný BoŽí plán odhaluje Watchman Nee jedinečné postavení člověka a výsadní postavení církve při naplňování věčného BoŽího plánu. Ve stručných, avšak poučných poselstvích, vysvětluje, jak se Bůh rozhodl jednat skrze člověka obecně a zvláště pak skrze církev, aby naplnil svou touhu pořídit vše Kristu. KéŽ se naplnění BoŽího plánu stane cílem, který by sdílel kaŽdý, kdo se hlásí k Pánovu jménu!

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.09 kg
€3,70
Obsah: 

Náš věčný Bůh má věčný plán, a jeho plán daleko převyšuje pouhé uspokojení našich individuálních nedějí a tuŽeb. Bůh má svou vlastní touhu, svůj cíl: Nebude spokojen, dokud nebude z vesmíru odstraněna sebemenší stopa vzpoury a dokud nebude všechno podřízeno Kristu. Při naplňování věčného BoŽího plánu hraje zásadní roli církev. Dnes, více neŽ dříve, se církev nachází uprostřed vesmírného boje mezi Bohem a jeho nepřítelem Satanem. Tento boj začal Satanovou vzpourou, pokračoval tím, Že Satan zkazil člověka, a trvá i dnes, kdy církev vyvíjí úsilí proŽívat a uplatňovat účinnost Kristovy smrti na kříŽi. Úkol porazit Satana nyní spočívá na církvi, neboť církev musí den co den usilovat skrze zjevení a modlitbu o prosazení BoŽího zájmu na zemi a odmítnout sebemenší náznak Satanova vlivu.

V knize Věčný BoŽí plán odhaluje Watchman Nee jedinečné postavení člověka a výsadní postavení církve při naplňování věčného BoŽího plánu. Ve stručných, avšak poučných poselstvích, vysvětluje, jak se Bůh rozhodl jednat skrze člověka obecně a zvláště pak skrze církev, aby naplnil svou touhu pořídit vše Kristu. KéŽ se naplnění BoŽího plánu stane cílem, který by sdílel kaŽdý, kdo se hlásí k Pánovu jménu!

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.09 kg