Cirkev

€8,00
Obsah: 

Cirkev patrí k najdôležitejším a zároveň najviac nesprávne pochopeným záležitostiam vo Svätom Písme. Mnohí ľudia pravdepodobne poznajú Krista ako Spasiteľa. Niektorí azda prežívajú Krista vo svojom dennom živote. Len veľmi málo ľudí však pozná, že cirkev je Telo, rozšírenie a zväčšenie Krista. Boli sme spasení práve kvôli cirkvi. Udeľovanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, je na vyprodukovanie cirkvi. Naše skúsenosti života a rast v živote nám neslúžia na našu duchovnosť, ale na vybudovanie cirkvi. Boh, človek a vesmír tu sú práve kvôli cirkvi.

Potrebujeme uvidieť víziu cirkvi a spôsob, akým sa buduje. Pokiaľ  spoznáme túto víziu, budeme vždy v praktickom vyjadrení cirkvi, aby sa mohla budovať cirkev. Keď uvidíme túto víziu, nikdy neopustíme cirkev v dôsledku toho, že nás mnohé veci vo svete vyrušujú alebo vidíme „problémy“ v cirkvi. Budeme sa modliť, aby sme zostávali v duchu a umožnili Kristovmu Slovu v nás bohato prebývať, aby nás Pán mohol použiť na vybudovanie cirkvi. Nech nám Pán všetkým udelí takúto víziu.

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.4 kg
Tagy: 
€8,00
Obsah: 

Cirkev patrí k najdôležitejším a zároveň najviac nesprávne pochopeným záležitostiam vo Svätom Písme. Mnohí ľudia pravdepodobne poznajú Krista ako Spasiteľa. Niektorí azda prežívajú Krista vo svojom dennom živote. Len veľmi málo ľudí však pozná, že cirkev je Telo, rozšírenie a zväčšenie Krista. Boli sme spasení práve kvôli cirkvi. Udeľovanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, je na vyprodukovanie cirkvi. Naše skúsenosti života a rast v živote nám neslúžia na našu duchovnosť, ale na vybudovanie cirkvi. Boh, človek a vesmír tu sú práve kvôli cirkvi.

Potrebujeme uvidieť víziu cirkvi a spôsob, akým sa buduje. Pokiaľ  spoznáme túto víziu, budeme vždy v praktickom vyjadrení cirkvi, aby sa mohla budovať cirkev. Keď uvidíme túto víziu, nikdy neopustíme cirkev v dôsledku toho, že nás mnohé veci vo svete vyrušujú alebo vidíme „problémy“ v cirkvi. Budeme sa modliť, aby sme zostávali v duchu a umožnili Kristovmu Slovu v nás bohato prebývať, aby nás Pán mohol použiť na vybudovanie cirkvi. Nech nám Pán všetkým udelí takúto víziu.

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.4 kg
Tagy: 

ObrázokBOŽÍ PLÁN A BOŽÍ ODPOČINEK

V těchto čtyřech pasážích bible se hovoří o čtyřech ženách. V 1. knize Mojžíšově 2 je tou ženou Eva, v listu Efezským 5 je jí církev, ve Zjevení 12 je to žena spatřená ve vidění a ve Zjevení 21 je to Beránkova nevěsta.

Nechť nás Bůh obdaří světlem, abychom chápali, v jakém vztahu jsou tyto čtyři ženy k sobě navzájem a v jakém vztahu jsou k věčnému Božímu plánu. Potom můžeme pochopit, jaké místo církev zaujímá a jakou odpovědnost nese v tomto plánu a jak Boží vítězové naplní věčný Boží záměr.

BOŽÍ ZÁMĚR PŘI STVOŘENÍ ČLOVĚKA

Proč Bůh stvořil člověka? Co bylo jeho záměrem, když stvořil člověka? Bůh nám dal na tyto otázky odpověď v 1. knize Mojžíšově 1,26 a 27. Tyto dva verše mají obrovský význam.

€6,00
Obsah: 

Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek plně vyjadřující toho, který je nejvyšším naplněním. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto případů Nee ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami a tak je tato kniha nejucelenějším záznamem kázání, jež Watchman Nee přednesl od podzimu 1939 do podzimu 1942. V příloze je uvedena význam-ná část poznámek, které dosud nebyly publikovány.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.2 kg
Tagy: