Ľudský duch

€3,70
Obsah: 

„Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími." - List Rimanom 8:16

Všetky knihy v tejto kategórii sa zaoberajú základnou témou kresťanského života. Ak máme prežívať kresťanský život, určite potrebujeme poznať Boha, Pána, Krista, ako Ducha. Musíme tiež vedieť, že na to, aby sme sa mohli z tohto Ducha tešiť, máme v sebe ducha.„Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími." - List Rimanom 8:16


Všetky knihy v tejto kategórii sa zaoberajú základnou témou kresťanského života. Ak máme prežívať kresťanský život, určite potrebujeme poznať Boha, Pána, Krista, ako Ducha. Musíme tiež vedieť, že na to, aby sme sa mohli z tohto Ducha tešiť, máme v sebe ducha.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.11 kg
€6,70
Obsah: 

Již více než sedmdesát let pomáhají věřícím klasické spisy Watchmana Nee o duchovním růstu dosahovat pokroku v následování a získávání Krista. Pomáhají poedevším tím, že ukazují, jak mají věřící Pánu dovolit, aby je plně získal. Před prvním vydáním v roce 1928 napsal Watchman Nee o svém pověření a o svém přání pro čtenáře knihy Duchovní člověk: „Nejvíce skličující zkušeností věřících je, že ve snaze o pokrok na duchovní stezce nenacházejí správnou cestu. Tápou tedy v temnotě, občas s nadějí, občas zoufalí, rok za rokem váhavě přešlapují na křižovatce a nevědí, koho se zeptat, jak dál. Autor této knihy byl jedním z nich. Proto kniha klade důraz na jasné vedení po správné stezce. Každá kapitola této knihy je zaměřena na to, aby vedla věřící správným směrem. Proto tedy všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná z pohledu hříšníka a pokračuje postupně až k vrcholu duchovního života."

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.31 kg
€8,20
Obsah: 

Již více než sedmdesát let pomáhají věřícím klasické spisy Watchmana Nee o duchovním růstu dosahovat pokroku v následování a získávání Krista. Pomáhají poedevším tím, že ukazují, jak mají věřící Pánu dovolit, aby je plně získal. Před prvním vydáním v roce 1928 napsal Watchman Nee o svém pověření a o svém přání pro čtenáře knihy Duchovní člověk: „Nejvíce skličující zkušeností věřících je, že ve snaze o pokrok na duchovní stezce nenacházejí správnou cestu. Tápou tedy v temnotě, občas s nadějí, občas zoufalí, rok za rokem váhavě přešlapují na křižovatce a nevědí, koho se zeptat, jak dál. Autor této knihy byl jedním z nich. Proto kniha klade důraz na jasné vedení po správné stezce. Každá kapitola této knihy je zaměřena na to, aby vedla věřící správným směrem. Proto tedy všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná z pohledu hříšníka a pokračuje postupně až k vrcholu duchovního života."

Katalóg: 
Cena €8,20
Hmotnosť: 0.35 kg

Obrázok„Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ (Ko 2,6). Přijmout Krista je velmi nádherný zážitek; nicméně je to pouze začátek, pouze předzvěst bohatství našeho Krista. Mnozí křesťané touží prožívat vše, čím Kristus je, a žít Kristem ve všech jednotlivostech. Věříme, že jim tato brožurka pomůže získat zkušenost každodenního žití s Kristem, naším životem (Ko 3,4). Začněme příkladem. Než můžeme vstoupit do uzamčené místnosti, musíme mít klíč a musíme vědět, jak jej použít. Právě tak musíme mít klíč a vědět, jak jej použít, abychom mohli vejít do skutečnosti prožívání veškeré plnosti Krista.

Cílem této brožurky je tento klíč ukázat. Jestliže máme klíč a víme, jak jej používat, zmocnili jsme se tajemství, jak odemknout dveře prožívání veškeré plnosti bohatství Krista, který je naším životem. Tento klíč je tedy nanejvýš důležitý. Velmi závažným novozákonním veršem je 1. list Tesalonickým 5,23: „A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“

Stránky