Noví veriaci

€6,00
Obsah: 

Táto sada pozostáva z jedného zväzku dvanástich posolstiev zaoberajúcich sa témami:


- Vyznání a odškodnění
- Odpuštění a obnova
- Vysvobození
- Náš život
- Hledání Boží vůle
- Vládní odpuštění
- Boží výchova
- Výchova Ducha Svatého
- Jak odporovat ďáblu
- Láska k bratrům
- Kněžství
- Telo Kristovo

 

Noví věřící upřímně touží po hlubším poznání Pána Ježíše. Dychtí po Božím Slově a opravdově chtějí pochopit a plně prožít skutečnost spásy. Ve čtyřiadvaceti (svazek 1 a 2) prostých avšak hlubokých výkladech provádí Watchman Nee nové věřící těmi nejnaléhavějšími tématy, která před nimi stojí, a pomáhá jim tak vyzrát v Pánu a nechat se vybudovat spolu s ostatními věřícími.

Cena €6,00
Hmotnosť: 0.24 kg
€6,00
Obsah: 

Táto sada pozostáva z dvanástich samostatne nepredajných brožúr vo formáte A5:


- Křest
- Vypořádání sa s minulostí
- Vydat se Pánu
- Vyznávání ústy
- Odloučení od světa
- Čtení Bible
- Modlitba
- Časné vstávání
- Společná shromáždění
- Jak vydávat svědectví
- Jak přivádět lidi ke Kristu
- Když někdo zhřeší

 

Noví věřící upřímně touží po hlubším poznání Pána Ježíše. Dychtí po Božím Slově a opravdově chtějí pochopit a plně prožít skutečnost spásy. Ve čtyřiadvaceti (svazek 1 a 2) prostých avšak hlubokých výkladech provádí Watchman Nee nové věřící těmi nejnaléhavějšími tématy, která před nimi stojí, a pomáhá jim tak vyzrát v Pánu a nechat se vybudovat spolu s ostatními věřícími. 

Cena €6,00
Hmotnosť: 0.48 kg