O živote

Obrázok

KAPITOLA 1.
TRI VÝZNAMNÉ ZÁLEŽITOSTI V PÍSME

Biblické čítanie: Ef 3:11; Gn 1:26; 1Kor 15:45; 2Kor 3:17

BOŽÍ POHYB V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH
Predtým, ako som sa do Spojených štátov presťahoval, som ani len nepomyslel na to, že by som to niekedy mohol urobiť a ani mi vôbec nenapadlo, že by som sa tým niekedy mohol zaoberať. Keď som navštevoval Spojené štáty, prichádzal som jednoducho ako návštevník, ktorý nemá žiaden úmysel zostať. Zatiaľ čo som bol tu, pozorne som sledoval situáciu. Jednu noc, keď som bol v San Franciscu, povedal som bratovi, s ktorým som bol, že mám určité cítenie, že Pán chce niečo učiniť na západnom pobreží Spojených štátov. Potom, čo som zostal s týmto bratom dva alebo tri dni, odišiel som zo Spojených štátov a nemal som žiadne plány sa vrátiť.

€5,20
Kontaktovať Pána, byť naplnený v duchu a mať správne kresťanské stretnutia pre naplnenie Božieho večného zámeru
Obsah: 

KONTAKTOVAŤ PÁNA, BYŤ NAPLNENÍ V DUCHU A MAŤ SPRÁVNE KRESŤANSKÉ STRETNUTIA PRE NAPLNENIE BOŽIEHO VEČNÉHO ZÁMERU

Boh stvoril nebesia, zem a človeka, ale človek padol. Skrze vtelenie prišiel Boh Sám, aby bol druhým človekom (1Kor 15:47). Tento človek zomrel na kríži, aby ukončil celé staré stvorenie a potom vo vzkriesení sa stal Duchom (1Kor 15:45b), aby tak mohol vložiť Svoj život do všetkých tých, ktorí uveria v Neho (v. 45). Tí, ktorí veria v Neho a príjmu Jeho život do svojho ducha, sú spoločne Telom Kristovým. Božia túžba je, aby toto Telo vyjadrovalo Boha Otca v Synovi, skrze Ducha. Toto Telo je cirkev (Ef 1:22-23; Kol 1:18). Kdekoľvek na zemi sa títo veriaci budú nachádzať, mali by sa spoločne stretávať ako súhrnné Telo Kristovo. Mali by sa stretávať, aby vyjadrovali, vyzdvihovali, vyvyšovali a kázali Krista. Toto je cirkevný život.

Nechceme mať žiaden druh hnutia; práve naopak, pochopili sme, že Pán nás vyvedie z negatívnych vecí, privedie nás späť do pôvodného stavu cirkvi a povedie nás, aby sme mali úplne jednoduchý cirkevný život. Musíme zabudnúť na všetky cudzie prvky a na všetky rozdelenia a musíme praktizovať cirkevný život jednoduchým a všeobecným spôsobom. Kdekoľvek sme, a kdekoľvek pôjdeme, mali by sme sa stretávať s ostatnými svätými ako súhrnné Telo na vyjadrenie, prežívanie, vyvyšovanie a kázanie Krista jednoduchým spôsobom. Veríme, že toto je niečo, čo Pán obnoví v týchto posledných dňoch.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 53 strán, ISBN: 978-0-7363-3944-5

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.25 kg
Tagy: 
€2,50
Obsah: 

Písma nám zjavujú, že všetky ľudské potreby môže uspokojiť len samotný Boh. Boh je zaopatrením všetkých ľudských potrieb – jediným zaopatrením a každým zaopatrením. Boží zámer je byť životom pre človeka a prostredníctvom toho môže byť zaopatrením všetkých ľudských potrieb.  

V knihe Genezis prichádza Boh ako život k človeku ako tečúci prúd. V tomto prúde je Boží život. Je to tiež prúd spoločenstva Tela Kristovho. V knihe Skutkov vidíme, že kde tento prúd tečie, tam je Božie dielo. Tok božského života, ktorý začal tiecť v deň Letníc a tiekol po všetky generácie až do tej súčasnej, je iba jedným prúdom. Kamkoľvek doplynie, vzniká zlato, perly a vzácne kamene na Božiu stavbu.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 20 strán, ISBN 978-0-7363-6994-7 

Katalóg: 
Cena €2,50
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: 

ObrázokDŮLEŽITOST AUTORITY

Boží trůn založen na autoritě

Boží skutky vycházejí od Božího trůnu. Boží trůn je založen na autoritě. Všechny věci byly stvořeny skrze Boží autoritu a všechny pozemské zákony působí na základě autority. Proto Bible říká, že Bůh nese všechny věci slovem, které je z jeho autority; neříká, že Bůh nese všechny věci svou mocí. Boží autorita představuje Boha samého; Boží moc představuje pouze Boží skutky. Je snadné, aby nám byl odpuštěn hřích proti Boží moci, ale není tak snadné, aby nám byl odpuštěn hřích proti Boží autoritě, neboť zhřešit proti Boží autoritě znamená zhřešit proti samému Bohu. V celém vesmíru je autoritou jedině Bůh. Všechny ostatní autority jsou ustanoveny Bohem. Ve vesmíru není nic většího než autorita; nic ji nemůže předčit. Proto, chceme-li sloužit Bohu, musíme znát Boží autoritu.

€6,00
Obsah: 

Štúdium života v Biblii prináša všetkým veriacim plné zjavenie o Trojjedinom Bohu, o živom Kristovi, o oživujúcom Duchu, o skúsenosti života a o definícii a praxi cirkvi, a tak privádza ku každodennej aplikácii všetkého čo nám v Kristovi bolo zverené a teda nám právoplatne patrí. Účelom Štúdia života v Biblii je predložiť pravdy obsiahnuté v Novom a Starom zákone, slúžiť zásobením života, vyriešiť bežné a ťažšie problémy, s ktorými sa môže čitateľ Biblie stretnúť a otvoriť tak každú knihu Biblie dôkladným výkladom.

Prvý zväzok Štúdia života v Genezis začína popisom Božieho plánu stvorenia a udeľovania života, pokračuje Adamom, ktorého Boh umiestnil pred strom života, predstavujúci samotného Krista, ďalej odhaľuje taktiku Božieho nepriateľa, uvádza dejiny dvoch základných línii, odvíjajúcich sa v celej Biblii – línie života a línie poznania – a sústreďuje našu pozornosť na udeľovanie Božieho života skrze Ježiša Krista. Štúdium života v Biblii prináša všetkým veriacim plné zjavenie o Trojjedinom Bohu, o živom Kristovi, o oživujúcom Duchu, o skúsenosti života a o definícii a praxi cirkvi, a tak privádza ku každodennej aplikácii všetkého čo nám v Kristovi bolo zverené a teda nám právoplatne patrí. Účelom Štúdia života v Biblii je predložiť pravdy obsiahnuté v Novom a Starom zákone, slúžiť zásobením života, vyriešiť bežné a ťažšie problémy, s ktorými sa môže čitateľ Biblie stretnúť a otvoriť tak každú knihu Biblie dôkladným výkladom.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 215 strán, ISBN 978-0-7363-4025-0

Z tohto cyklu boli tiež vydané: 

ŠTÚDIUM ŽIVOTA V GENEZIS II.

ŠTÚDIUM ŽIVOTA V GENEZIS III.

ŠTÚDIUM ŽIVOTA V GENEZIS IV.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 

Stránky