Služobník

ObrázokDobrý posluchač

Osobní život Pánova pracovníka těsně souvisí s jeho dílem. Zvažujeme-li tedy schopnosti nutné pro práci pro Boha, musíme se zamyslet nad povahou, návyky a chováním pracovníka. To se týká formování povahy a vytváření návyků. Člověk musí získat nejen určité duchovní zkušenosti, ale musí v něm být zakotven také určitý typ povahy. Tu v něm musí upevnit Pán. Je třeba budovat, pěstovat a rozvíjet mnoho věcí, které se mají proměnit v návyky pracovníka. Tyto věci souvisí spíše s naším vnějším než vnitřním člověkem. S tím, jak tyto věci budou formovat našeho vnějšího člověka do správného tvaru, se budeme stávat vhodnými pro Pánovo použití. K tomu je zapotřebí Boží milosti a Božího slitování; charakter se nedá vybudovat za jeden den. Dá-li však Pán člověku dost světla a bude-li k němu promlouvat dostatečně často, přirozené a nežádoucí prvky pracovníka shoří. Pán jim nedovolí, aby přetrvávaly nebo rostly. Bůh v něm ve svém milosrdenství znovu vybuduje nový charakter skrze vzkříšení.

€5,20
Obsah: 

Jsme modelováni, abychom byli užiteční Pánu. Naši užitečnost pro Pána v jeho díle určuje uspořádání našeho charakteru. Za pomoci hojného slitování a milosti našeho Pána je třeba důkladně odstranit přirozené a nežádoucí prvky v naší povaze a budovat, pěstovat a rozvíjet kladné rysy. Užitečné sklony se nedají vybudovat za jeden den, ale máme-li být platnými Pánovými pracovníky, je nicméně nutné je vypěstovat.

Cena €5,20
Hmotnosť: 0.22 kg