Štúdium Biblie

€5,50
Obsah: 

 

Jozef musel byť veľmi šťastný, keď uvidel naplnenie svojich snov. Kapitola 42 zjavuje, že jeho bratia prišli k nemu a poklonili sa mu. Jozefovi sa snívali sny, keď mal sedemnásť. Vo veku tridsiatich rokov bol povýšený, aby vládol nad egyptskou krajinou. Približne o deväť rokov neskôr sa mu vlastní bratia poklonili. Znamená to, že Jozef mohol mať vtedy pravdepodobne tridsaťdeväť rokov. Naplnenie svojich snov teda uvidel približne po dvadsiatich dvoch rokoch, nie skôr, než bol zradený a uväznený. Potom strávil mnoho rokov v žalári a napokon bol pri svojom povýšení aj vyvýšený na trón. A predsa zatiaľ neuvidel naplnenie svojich snov. Vyložil už sny svojich spoločníkov vo väzení, aj sny faraóna, a naplnenie týchto snov bolo silným potvrdením, že aj jeho vlastné sny sa raz naplnia. Jozef však musel prejsť dlhé obdobie skúšok. Mohlo by sa nám zdať, že mu dôjde trpezlivosť. Dokázali by ste čakať na naplnenie svojich snov dvadsaťdva rokov? Jozef to dokázal.

 

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.33 kg
€5,50
Obsah: 

 

Jozef musel byť veľmi šťastný, keď uvidel naplnenie svojich snov. Kapitola 42 zjavuje, že jeho bratia prišli k nemu a poklonili sa mu. Jozefovi sa snívali sny, keď mal sedemnásť. Vo veku tridsiatich rokov bol povýšený, aby vládol nad egyptskou krajinou. Približne o deväť rokov neskôr sa mu vlastní bratia poklonili. Znamená to, že Jozef mohol mať vtedy pravdepodobne tridsaťdeväť rokov. Naplnenie svojich snov teda uvidel približne po dvadsiatich dvoch rokoch, nie skôr, než bol zradený a uväznený. Potom strávil mnoho rokov v žalári a napokon bol pri svojom povýšení aj vyvýšený na trón. A predsa zatiaľ neuvidel naplnenie svojich snov. Vyložil už sny svojich spoločníkov vo väzení, aj sny faraóna, a naplnenie týchto snov bolo silným potvrdením, že aj jeho vlastné sny sa raz naplnia. Jozef však musel prejsť dlhé obdobie skúšok. Mohlo by sa nám zdať, že mu dôjde trpezlivosť. Dokázali by ste čakať na naplnenie svojich snov dvadsaťdva rokov? Jozef to dokázal.

 

Cena €5,50
Hmotnosť: 0.33 kg
€8,80
Obsah: 

List Římanům je kniha o Božím evangeliu. Celá kniha, od první kapitoly o osobě Bohočlověka Ježíše Krista a Boží spravedlnosti až do šestnácté kapitoly o místních církvích jako vyjádření Těla Kristova, je evangelium, dobrá zpráva, radostná zvěst. Žádná jiná kniha nepodává Boží evangelium tak celistvě.

V knize Krystalizační studium listu Římanům Witness Lee objasňuje, že středem evangelia je Bohočlověk Ježíš Kristus, obsahem evangelia je dynamické Boží spasení ve své plnosti a strukturu evangelia tvoří Boží spravedlnost, Kristův život a víra věřících. Středem, obsahem i strukturou evangelia je tedy jednoduše Kristus: On je zdroj našeho dokonalého spasení a On je také naše spravedlnost, život a víra.

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A5, 283 strán, ISBN: 978-0-7363-7828-4

Cena €8,80
Hmotnosť: 0.5 kg
€7,00
Obsah: 

Šiesty zväzok Štúdia života v Genezis sa zaoberá procesom Jákobovho dozrievania a požehnaním. 

V prvých dvoch zväzkoch tohto svetlo a život prinášajúceho štúdia knihy Genezis sme sa od diela Božieho stvorenia, cez jednotlivé zlyhania človeka a Božie odpovede na ne, dostali až k Abrahámovi. V treťom zväzku sme sa dostali k najnádhernejšej časti knihy Genezis – k Božiemu povolaniu.

Vo štvrtom zväzku dochádza Abrahám k zásadnému bodu – k narodeniu Izáka. Štúdium života potom pokračuje Jákobovým životom a zachytáva ako sa prostredníctvom Božej výchovy a premeny z rafinovaného Jákoba napokon stáva Božie knieža, Izrael, ktorý je väčší ako faraón, ktorého požehnáva.

Piaty zväzok sa venuje premene Jákoba.

Jazyk SK, Mäkká väzba A5, 222 strán, ISBN 978-0-7363-4030-4

Cena €7,00
Hmotnosť: 0.8 kg
€6,00
Obsah: 

Piaty zväzok sa venuje premene Jákoba.

V prvých dvoch zväzkoch tohto svetlo a život prinášajúceho štúdia knihy Genezis sme sa od diela Božieho stvorenia, cez jednotlivé zlyhania človeka a Božie odpovede na ne, dostali až k Abrahámovi. V treťom zväzku sme sa dostali k najnádhernejšej časti knihy Genezis – k Božiemu povolaniu.

Vo štvrtom zväzku dochádza Abrahám k zásadnému bodu – k narodeniu Izáka. Štúdium života potom pokračuje Jákobovým životom a zachytáva ako sa prostredníctvom Božej výchovy a premeny z rafinovaného Jákoba napokon stáva Božie knieža, Izrael, ktorý je väčší ako faraón, ktorého požehnáva.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 175 strán, ISBN 978-0-7363-4029-8

Cena €6,00
Hmotnosť: 0.7 kg

Stránky