Život

€5,50
Obsah: 

V predchádzajúcich knihách lekcií sme sa zaoberali Božou úplnou spásou, Trojjediným Bohom a Osobou a dielom Krista a dvoma Duchmi – božským Duchom a naším ľudským duchom. Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Náš Trojjediný Boh je Boh života, ktorý sa chce do nás udeľovať v Osobe Krista ako nášho života. Vzťah medzi Duchom Svätým a naším ľudským duchom je celkom založený na živote a pochádza zo života. Z toho dôvodu je život dôležitý v Božej ekonómii. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,50
Obsah: 

V predchádzajúcich knihách lekcií sme sa zaoberali Božou úplnou spásou, Trojjediným Bohom a Osobou a dielom Krista a dvoma Duchmi – božským Duchom a naším ľudským duchom. Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Náš Trojjediný Boh je Boh života, ktorý sa chce do nás udeľovať v Osobe Krista ako nášho života. Vzťah medzi Duchom Svätým a naším ľudským duchom je celkom založený na živote a pochádza zo života. Z toho dôvodu je život dôležitý v Božej ekonómii. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,50
Obsah: 

V predchádzajúcich knihách lekcií sme sa zaoberali Božou úplnou spásou, Trojjediným Bohom a Osobou a dielom Krista a dvoma Duchmi – božským Duchom a naším ľudským duchom. Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Náš Trojjediný Boh je Boh života, ktorý sa chce do nás udeľovať v Osobe Krista ako nášho života. Vzťah medzi Duchom Svätým a naším ľudským duchom je celkom založený na živote a pochádza zo života. Z toho dôvodu je život dôležitý v Božej ekonómii. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€1,50
Obsah: 

V Božej správe Jeho ekonómie je dôležitá úloha určená ženám. Potom, čo bol stvorený muž, všetky veci, ktoré sa mu stali, boli veľmi úzko spojené so ženou. Na základe toho môžeme vidieť, že to, či sa dnes podarí naplniť Boží zámer, v značnej miere závisí od sestier. Pokiaľ ženy alebo sestry budú správne plniť svoju úlohu, Boh bude úspešný, inak nepochybne dôjde k zlyhaniu či strate. Po páde človeka Boh neprišiel preto, aby niečo urobil prostredníctvom muža, ale aby niečo urobil prostredníctvom ženy. Ľstivý had, Boží nepriateľ, prišiel prostredníctvom ženy. A preto sa Boh rozhodol poraziť nepriateľa tiež prostredníctvom ženy – rovnakým spôsobom, akým nepriateľ prišiel. V 3. kapitole knihy Genezis had prišiel prostredníctvom ženy a v tej istej kapitole Boh sľúbil, že táto žena splodí semeno, ktoré rozmliaždi hlavu hada (v. 15, RHP). K pádu teda došlo cez ženu a aj vyslobodenie bolo sľúbené cez ňu. To poukazuje na významnú úlohu sestier v Biblii.

Mária, matka Pána Ježiša, nie je jediná Mária spomenutá v Novom zákone. Uvedomujete si, že v Novom zákone sa spomína najmenej šesť Márií? Týchto šesť Márií bolo veľmi významných. Jedna Mária porodila Pána Ježiša, druhá Mária milovala Pána Ježiša a nasledovala Ho posluhujúc Mu. Ďalšie dve Márie videli Kristovu smrť a priniesli k hrobu vonné veci , ktoré pripravili na pomazanie Jeho tela. Videli zmŕtvychvstanie a prijali víziu Kristovho nanebovstúpenia. Iná Mária bola spojená s cirkvou a neustále sa modlila. A napokon máme šiestu Máriu, ktorá neúnavne pracovala pre mnohých v cirkvi. V Novom zákone sa nespomína veľa Petrov či Jánov, ale je tam mnoho Márií. Jednoducho to znamená, že na naplnenie Božieho zámeru a vykonanie Jeho ekonómie sú sestry nevyhnutné. V určitom zmysle sú sestry na uskutočnenie Božej ekonómie dôležitejšie ako bratia.

Cena €1,50
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: 
€3,30
Obsah: 

Mnohé začátky, mnohé průběhy a mnohá zakončení

Podle Písně písní následování Pána nemá u hledající pouze jeden začátek, jeden průběh a jedno zakončení. Naopak, naše následování Pána má mnohé začátky, mnohé průběhy a mnohá zakončení. Existuje výchozí začátek, po němž následuje průběh a zakončení. Potom je pauza, která trvá nějakou dobu. Po této pauze přichází další začátek našeho následování, další průběh a další zakončení, po nichž následuje další pauza. Tato kniha má nejméně šest začátků se šesti průběhy a šesti zakončeními (1,2–2,7; 2,8–3,5; 3,6–5,1; 5,2–6,13; 7,1-13; 8,1-14). Každý oddíl se svým začátkem, průběhem a zakončením tvoří jednu píseň. Tato kniha tedy obsahuje šest písní, z nichž každá má svůj začátek, průběh a zakončení.

Na jedné straně, hledající křesťan, který klopýtne uprostřed cesty, bude schopen povstat. Na druhé straně, i když hledající křesťan neklopýtne, jeho následování Pána v daném průběhu dojde ke konci. Musí nám být jasné, že podle toho, co vykresluje Píseň písní, naše následování Pána nemá jen jeden začátek, po němž následuje jeden průběh a jedno zakončení. Také nám musí být jasné, že je chyba si myslet, že klopýtnutí nebo pauza znamenají, že jsme padli. Klopýtnutí nebo pauza ještě neznamenají, že jsme padli.

Existují však mnozí bratři a sestry, jejichž duchovní stav není normální. Začnou následovat Pána, ale po nějakém čase klopýtnou, protože mají nějaký problém s Pánem; tj. jejich následování je přerušeno uprostřed běhu. Až za nějaký čas jsou tito věřící oživeni a znovu začínají následovat Pána. Takové zkušenosti bychom neměli zaměňovat se zkušenostmi normálního křesťana, který potřebuje nové začátky, i když nemá žádné problémy s Pánem. Šulamítka v Písni písní zažívá mnoho nových začátků a mnoho pauz, zatímco hledá svého milého. Naše duchovní zkušenost se tedy odehrává ve stadiích, která tvoří začátek, průběh a zakončení, a následně pauza. Jedná se o zvláštní rys Písně písní.

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A5, 57 strán, ISBN 978-0-7363-8607-4

Katalóg: 
Cena €3,30
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 

Stránky