GENEZIS zväzok 5 a 6 Knihy lekcií Kryštalizačné štúdium Listu Rimanom

Mnoho nových začiatkov

Musí nám být jasné, že podle toho, co vykresluje Píseň písní, naše následování Pána nemá jen jeden začátek, po němž následuje jeden průběh a jedno zakončení. Také nám musí být jasné, že je chyba si myslet, že klopýtnutí nebo pauza znamenají, že jsme padli. Klopýtnutí nebo pauza ještě neznamenají, že jsme padli. Šulamítka v Písni písní zažívá mnoho nových začátků a mnoho pauz, zatímco hledá svého milého.

Úloha určená sestrám

V Božej správe Jeho ekonómie je dôležitá úloha určená ženám. Potom, čo bol stvorený muž, všetky veci, ktoré sa mu stali, boli veľmi úzko spojené so ženou. Na základe toho môžeme vidieť, že to, či sa dnes podarí naplniť Boží zámer, v značnej miere závisí od sestier. Pokiaľ ženy alebo sestry budú správne plniť svoju úlohu, Boh bude úspešný, inak nepochybne dôjde k zlyhaniu či strate.

Zákon a život

Úplná Božia spása má dva aspekty: právny a organický aspekt. Nie je jednoduché porozumieť tomu, čo znamená organický a čo znamená právny. A jednako, pri slove právny si predstavíme zákon a pri slove organický zasa život. Božia úplná spása má teda právny aspekt, ktorý sa vzťahuje na zákon, a organický aspekt, ktorý sa vzťahuje na život.
Obrázok