WATCHMAN NEE - VIZIONÁŘ BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V TOMTO VĚKU

€9,00
Obsah: 

Watchmana Nee považuji za jedinečný dar, který dala Hlava církve svému Tělu. … Plně si jej jakožto takového daru vážím. … Jsem Pánu více než vděčen, že jsem byl okamžitě po svém spasení uveden do tak užitečného vztahu s Watchmanem Nee a do nejtěsnějšího vztahu s ním při díle na Pánově obnově, při tolika událostech a po tak dlouhou dobu. Bude zapotřebí věčnosti, aby bylo možno ocenit pravdu zjevení o Kristu, církvi, duchu a životě, která jsem díky Watchmanu Nee poznal, vlévání života, které jsem od něj dostala věci týkající se díla a církve, které jsem se od něj naučil.

Witness Lee

Katalóg: 
Cena €9,00
Hmotnosť: 0.45 kg